Eğitim Sitesi

Bina Emini Nedir? Bina Emini Hakkında Kısaca Bilgi

Bina Emini Terimi Hakkında Bilgiler

Bina EminiOsmanlıca Terimi Olarak Bina Emini:
Osmanlılarda büyük ve resmi binalar yapılırken, inşaat masraflarını tutan, malzemeyi satın alan ve ustalarla işçilerin ücretlerini ödeyen, biri katip diğeride Ruznameci (Muhasebeci) olmak üzere iki yardımcısı bulunan görevli.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Hünkâr Mahfili: Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen ayrı bir daire şeklindedir. devam et

  box Müttefik: Bağlaşık. devam et

  box Küttab: Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar. devam et

  box Arâzi-i mukâta'a: Maktû (götürü) bir vergiye bağlanmış arazi, kesime verilmiş topraklar; devlete hizmeti geçen önemli kişilere bizzat devlet tarafından geliri veya verg devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et

  box Yeniçeri Ağası: Yeniçeri ocağının komutanı. devam et

  box Birun: Topkapı Sarayının Enderun dışında kalan bölümü. devam et

  box Acem Kösteği: Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafından, bir kısmı kitaba bir kısmı da cilde gelmek üzere yapıştırılan ince tıraş ed devam et