Eğitim Sitesi

Bilirkişi Nedir? Bilirkişi Hakkında Kısaca Bilgi

Bilirkişi Terimi Hakkında Bilgiler

BilirkişiHukuk Terimi Olarak Bilirkişi:
Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Kadastro: Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi. devam et

  box Müddei aleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box Hüviyet: Kimlik devam et

  box İrat Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağıms devam et

  box Bilirkişi (Ehl-i Vukuf): Alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman. devam et

  box Biçare: Çaresiz devam et

  box Termim: tamir etme; onarma; düzeltme; iyileştirme devam et