Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bileşik Sözcükler Nedir? Bileşik Sözcükler Hakkında Kısaca Bilgi

Bileşik Sözcükler Terimi Hakkında Bilgiler

Bileşik SözcüklerTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bileşik Sözcükler:
İki ya da daha çok sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan sözcükler yapıca bileşiktir.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Görülen Geçmiş Zaman Kipi: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Türkçede görülen geçmiş zaman -DI/-DU eki devam et

  box Zarf Tümleci: Cümlede yüklemin anlamını zaman, tarz, ölçü, yer, yön vb. bakımlardan daha belirgin duruma getiren, sınırlayan, kelime ve kelime gruplarından oluşan t devam et

  box Zamir: 1. Kişilerin ve canlı cansız ad grubundaki varlıkların yerini tutma, onları işaret veya soru yolları ile temsil etme görevi yüklenmiş olan ad soylu ke devam et

  box Çıkma durumu: Kelime gruplarında ve cümlede, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek için kullanılan +dan ekini alan ad durumu: ikisin devam et

  box Kaynaştırma: Bilindiği gibi dilimizde iki sesli harf yan yana gelemez. Sonu sesli ile biten bir sözcüğe yine sesli ile başlayan bir ek getirildiğinde araya okumayı devam et

  box Sürerlilik Eylemi: Eylemin devam ettiğini bildiren "ekalmak, egelmek" kalıbındaki birleşik eylem. devam et

  box Parantez: () biçimindeki noktalama işareti. Ayraç. devam et

  box Uzun Ünlü: Uzatılarak söylenen "â, î, û" gibi ünlüler. devam et