Eğitim Sitesi

Bildirme Cümlesi Nedir? Bildirme Cümlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bildirme Cümlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Bildirme CümlesiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bildirme Cümlesi:
Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ara Söz: Bir cümlede iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında yazılan ve kendisinden önceki öge hakkında açıklama yapan söz. devam et

  box Bulunma Grubu: Bulunma durumu almış bir adın başka bir ad ögesi ile kurduğu kelime grubu. Grubu oluşturan adlar birer kelime grubu da olabilir. Bu grup cümlede ve gr devam et

  box Eylemler (Fiiller): İş, oluş, hareket, durum ve kılış bildiren; zaman ve kişi eklerine göre çekimlenebilen; zaman ve kişi ekleriyle çekimlenmesi halinde cümle içinde yükl devam et

  box Eylemden Türemiş Eylem: Eylem kök veya gövdesine eylemden eylem yapan eklerin getirilmesiyle yapılan eylem. devam et

  box Yakın Anlam: Gösterdikleri kavram ve taşıdıkları anlam bakımından birbirine yakın olan kelimeler: anlaşmak/uyuşmak, darılmak/küsmek/gücenmek/incinmek vb. devam et

  box Poetik İşlev: Dilin şiirsel metinlerdeki kulanım şekli. devam et

  box Ortak Öge: Sıralı cümlelerde cümlelerin tümüne ait öge. devam et

  box Ünlü Değişimi: "ben" ve "sen" zamirlerinin "bana" ve "sana" biçimine dönüşmesi. devam et