Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bildirme Cümlesi Nedir? Bildirme Cümlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bildirme Cümlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Bildirme CümlesiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bildirme Cümlesi:
Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Nüsha: Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. ( Gazete, dergi vb. için) Sayı. devam et

  box Düz Ünlü: Dudakların düzleşmesiyle oluşan ünlüler, "a, e, ı, i" ünlüleri. devam et

  box Basit Kipli Eylem: Tek kip eki almış eylem. devam et

  box Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiil olan cümle: Onun hayatı sadece bugünlerde geçmişti. (A.H.Tanpınar, Huzur, s.119) devam et

  box Bulunma Grubu: Bulunma durumu almış bir adın başka bir ad ögesi ile kurduğu kelime grubu. Grubu oluşturan adlar birer kelime grubu da olabilir. Bu grup cümlede ve gr devam et

  box Bağlama Zamiri: İsim tamlamalarında tamlayan durumundaki isimlerin ve zamirlerin sonuna gelerek ismin yerini tutan -ki ekine ilgi(bağlama) zamiri denir. devam et

  box Pastoral Şiir: Doğa güzelliklerini; orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu hayata duyulan özlemi ifade eden şiir türüne pastoral şiir denir. devam et

  box Ad Cümlesi: Yüklemi çekimli fiil değil ad veya ad soylu bir kelime olan ve cevher fiili eklerinin geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zaman çekimleri ile yargıya devam et