Eğitim Sitesi

Bildirme Cümlesi Nedir? Bildirme Cümlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bildirme Cümlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Bildirme CümlesiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bildirme Cümlesi:
Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Yardımcı Eylem: Ad soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin eylem gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak eylemleri. devam et

  box Anlam Değişmesi: Bir kelimenin gösterdiği anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanması olayı: EAT. uslu "akıllı" , T.T. uslu "yaramazlık etmeyen, haşarı o devam et

  box Belirtili Ad Tamlaması: Tamlayanı tamlayan eki, tamlananı tamlanan eki alan ad tamlaması. devam et

  box Bağımlı Sıralı Birleşik Cümle: En az iki cümleden oluşan yalnız başlarına kullanıldıklarında da bir yargı bildiren fakat özneleri, nesneleri veya tümleçleri ortak olan birbirine vir devam et

  box Kâtip: Sekreter, yazman. devam et

  box Soru Eki: Soru kavramı veren mı,mi/mu,mü eki. İlgili olduğu kelimeden ayrı yazılır; ancak, o kelimenin son ünlüsüne göre ünlü uyumlarına girer; soru biçimindeki devam et

  box Birleşik Cümle: 1- Temel cümlenin bir öğesi durumunda bulunan yan cümlecikten oluşan cümlelerdir. Bu cümlelerde tek yüklem bulunur. 2- İçinde esas yargının bulundu devam et

  box Ettirgen Fiiller: Geçişli fiillerin "-r, -ar, -er, -t, -tır" ekleriyle geçişlilik derecesinin artırılmasıyla oluşturulan fiillere ettirgen fiil denir. Bu fiillerde özne devam et