Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Biladiye Nedir? Biladiye Hakkında Kısaca Bilgi

Biladiye Terimi Hakkında Bilgiler

BiladiyeEdebiyat Terimi Olarak Biladiye:
Beldeleri konu edinen edebi eserler. Sanatçılar gördükleri, gezdikleri, sevdikleri ya da görmek istedikleri beldeleri nazım ya da nesir şeklinde anlatır. Divan edebiyatında Ferdi, Derviş Ömer Efendi gibi şairlerin biladiyeleri vardır.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Epik Şiir: Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü. devam et

  box Özdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, en kısa ve en özlü biçimde anlatan yoğun anlamlı bilgece söz. devam et

  box Devr Ya Da Devir: Tasavvufa göre, yaratılış (madde) ve sona eriş (mead) arasındaki safhaları anlatan sistem. Tasavvufçular bu sistemi bir daireye benzettiği için bu ism devam et

  box Fasih: Dilin bütün kaidelerine uyularak doğru, güzel ve açık şekilde konuşup yazılması, ifadenin anlam ve âhenk bakımından kusursuz olması. devam et

  box Elgaz: Bilmece anlamına gelen lügaz kelimesinin çoğulu. devam et

  box Muaşşer: Divan şiirinde on dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi. devam et

  box Tevârüd: İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması. devam et

  box Vodvil: Amacı seyirciyi güldürmek olan, kaba nüktelerle örülmüş, şarkılı-müzikli güldürü, bir tür komedi. devam et