Eğitim Sitesi

Bi-hükm'ül-kanun Nedir? Bi-hükm'ül-kanun Hakkında Kısaca Bilgi

Bi-hükm'ül-kanun Terimi Hakkında Bilgiler

Bi-hükm'ül-kanunHukuk Terimi Olarak Bi-hükm'ül-kanun:
kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mevrid: varacak yer devam et

  box Sarfı nazar: Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama. devam et

  box İpotek: Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak. devam et

  box İradi Şekil: Kanunun şekle bağlanmadığı bir sözleşmenin, taraflarca, belli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırılması. devam et

  box Tasarruf: Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü. devam et

  box Berât: rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman devam et

  box Tapu Kütüğü: Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmi kütük, tapu sicili. devam et

  box Sükna hakkı: bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir devam et