Eğitim Sitesi

Beynelmilel Nedir? Beynelmilel Hakkında Kısaca Bilgi

Beynelmilel Terimi Hakkında Bilgiler

Beynelmilelİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Beynelmilel:
Uluslararası.

 

BeynelmilelHukuk Terimi Olarak Beynelmilel:
Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Huşu: Gönül rahatlığı. devam et

  box Kuvayımürettebe: Ulusal güçler. devam et

  box Bahriye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı. devam et

  box Eklektik: Seçmecilik, Çeşitli görüşlerden seçilmiş fikirleri bir araya toplama. devam et

  box Antlaşma: İki veya daha fazla devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, devam et

  box Oligarşi: Devlet gücünün belli bir gruba, zümreye ait olması. devam et

  box Sömürge: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, devam et

  box Malik: Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye. devam et