Eğitim Sitesi

Beylikçi Nedir? Beylikçi Hakkında Kısaca Bilgi

Beylikçi Terimi Hakkında Bilgiler

BeylikçiTarih Terimi Olarak Beylikçi:
Divan-ı Hümayun subayının unvanı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ubudiyet: Bağlılık, kulluk. Tasavvufta: Ahidlere, verilen söze uymak, ilâhî sınırı aşmamak, var olanla yetinmek ve yokluğa karşı sabırlı olmak anlamlarına gelir devam et

  box Amfiteatr: Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu. devam et

  box Salahiyet: Yetki. devam et

  box Bani: Bina yapan kişilere verilen isim. devam et

  box Esame: Kapıkulu askerlerinin, ana kütükte kayıtlı olan adlarıdır. Kayıtlı olan bu askerlere üzerlerinde kimlikleri ve ulufe (Yeniçerilerin üç aydan üç aya a devam et

  box Kazan Kaldırmak: Yeniçerilerin isyan başlatması. devam et

  box Mecidiye: Osmanlı döneminde kullanılan ve zamanın Osmanlı altınının beşte biri ya da yirmi kuruş değerinde olan gümüş sikkedir. Adını Sultan Abdülmecit't devam et

  box Ceride-i Havadis: Osmanlı Devleti'nde yayınlanan ilk özel gazetedir. devam et