Eğitim Sitesi

Beyit Nedir? Beyit Hakkında Kısaca Bilgi

Beyit Terimi Hakkında Bilgiler

BeyitEdebiyat Terimi Olarak Beyit:
1. Aynı ölçü ile yazılan ve anlamca birbirine bağlı olan iki dizelik Divan şiiri birimine verilen ad.

2. Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası.

 

BeyitTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Beyit:
Aralarında anlam ilişkisi bulunan iki dizeden oluşmuş koşuk parçası.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Sohbet: Bir konunun ya da düşüncenin bir başkasıyla konuşuyormuş gibi işlendiği yazı. devam et

  box Epik Şiir: Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü. devam et

  box Hatırat: Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede gördüğü veya duyduğu olayları anlattığı yazılardır. Hatıratı, otobiyografiden ayıran özellik şudur: Otob devam et

  box Mesnevi: 1. Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan, beyit sayısı konunun işlenişine göre ciltlerce belirlenen Divan şiirinin en uzun nazım şekli. devam et

  box Hazf: "Giderme, kaldırma" anlamına gelir. Bir ifadedeki kelimelerin bir veya bir kaçını ya da bazı cümleleri kaldırma suretiyle yapılan söz kısaltmasına den devam et

  box Nât: Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler. devam et

  box Rondelet: Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli. devam et

  box Tevhit: Divan şiirinde Allah'ın varlığını ve birliğini işleyen kaside türü. devam et