Eğitim Sitesi

Beyin Dalgaları Nedir? Beyin Dalgaları Hakkında Kısaca Bilgi

Beyin Dalgaları Terimi Hakkında Bilgiler

Beyin DalgalarıFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Beyin Dalgaları:
Saçlı deri üstünden kaydedilen beyin faaliyetindeki elektriksel dalgalanmalar.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Ücret: Üretime emeğiyle katkıda bulunanların ulusal gelirden aldıkları pay. devam et

  box Teizm: Evreni ve insanı yaratan öncesiz ve sonsuz bir Tanrı'nın varlığını kabul edip, Tanrı'nın aynı zamanda dünya ile sürekli ilişki içinde olduğunu kabul e devam et

  box Gerçeklik(Realite): En genel anlamı içinde, dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık, var olanların tümü, var olan şeylerin bütünü; bilinçten, bilen insan zihnin devam et

  box Sürrealizm: Freud'un görüşlerine dayanan, bilinçaltını rüyalarda olduğu gibi kopuk parçalar hâlinde vermeye çalışan, çağrışımlara önem veren ve ruhsal mekanizmala devam et

  box Psikoloji: İnsanların duyumsal (görme, tad alma, vb.) duygusal, davranışsal, bilişsel (zihinsel) özelliklerini inceler. Başka bir deyişle psikoloji insan doğasın devam et

  box İdealizm(Ülkücülük): Varlığın zihinde anlam kazandığını savunan akım.Düşünsel olan.Düşünce ile temellendirme. devam et

  box Genel: Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan. devam et

  box Öykünme: Başka birinin davranışlarını benimseme amacı ile olduğu gibi yineleme, taklit. devam et