Eğitim Sitesi

Betonarme Perde Nedir? Betonarme Perde Hakkında Kısaca Bilgi

Betonarme Perde Terimi Hakkında Bilgiler

Betonarme PerdeBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Betonarme Perde:
Bir iskelet yapıda düşey ve yatay yükleri taşıyan betonarme duvar, perde.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Kent Dokusu: Bir kentin ana yollar ve ikincil yollarla bölünmüş, oturma, çalışma, alım-satım, işleyim, dinlenme yerlerini kapsayan toprak kullanım biçimi. devam et

  box Vaziyet Planı: Yapılacak yapının parsel içindeki durumunu gösteren bir plandır. Yapının parsel sınırlarına olan mesafeleri ile arazi üzerindeki dış ebatlarını ve yap devam et

  box Belediye Sınırı: Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan, yetkili mercilerce onaylanarak kesinleşen ve belediyenin görev ve yetki alanını belirleyen sı devam et

  box Bütçe İçi Kredi: Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ve avans sınırlarını aşan ivedi ve çeşitli giderler için dairesinin göstereceği lüzu devam et

  box Yerüstü Suyu: Okyanuslarda dahil, yeryüzündeki bütün suları tanımlamakta kullanılan geniş kapsamlı terim. Dar anlamıyla ise akarsu yataklarında bulunan suyu ifade e devam et

  box Belediye Başkanı: Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi. (Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.) devam et

  box Umran: Bayındır. devam et

  box Ahz: Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma. devam et