Eğitim Sitesi

Betonarme Ambar Nedir? Betonarme Ambar Hakkında Kısaca Bilgi

Betonarme Ambar Terimi Hakkında Bilgiler

Betonarme AmbarZiraat (Tarım) Terimi Olarak Betonarme Ambar:
Hububat ve bakliyat stoklama amacıyla kullanılan, zemin ve karkası betondan yapılan yatay depo.

 

  Benzer Ziraat (Tarım) Terimleri:

  box Yağış: Havadaki su buharının çeşitli şartlar altında yoğunlaşarak sıvı yada katı halde yeryüzüne düşmesidir. devam et

  box Kjeldahl Metodu: Proteini tespit etmek amacıyla kullanılan analitik bir yöntem. devam et

  box Çölleşme: Eskiden tarıma elverişli olan toprakların çöl haline gelmesidir. Çölleşme iklim değişiminden veya ormansızlaştırma veya aşırı otlatma gibi insan uygul devam et

  box Randıman: Temizlenmiş ve tavlanmış 100 kısım buğdayın öğütülmesinden elde edilen unlu kısmı. Genel anlamı verimdir. devam et

  box Kösemelez 1718: Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsünce ıslah edilmiş, kılçıksız, kırmızı tüylü kavuzlu, Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde yetiştirilen kırmızı yarı se devam et

  box Patojen: Enfeksiyona veya gıda zehirlenmesine neden olan mikroorganizmalardır. devam et

  box İnfiltrasyon Oranı: Suyun toprağa girme oranı veya bir toprağın birim zamanda absorbe edebileceği su miktarı olarak tanımlanır. devam et

  box Yabancı Ot: Tarlada kendi kendine yetişerek ürünlere karışan, zehirli olanlarının ekmekçilik değerini düşürdüğü delice, pelemir, karamuk vb. gibi tohumlar. devam et