Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Betekrar Nedir? Betekrar Hakkında Kısaca Bilgi

Betekrar Terimi Hakkında Bilgiler

BetekrarHukuk Terimi Olarak Betekrar:
tekraren; tekrarla

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tevessül Etmek: Başvurmak; kalkışmak; girişmek devam et

  box Davanın Reddi: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam et

  box Müsteniden: dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek devam et

  box Yarı Açık Cezaevi: Cezalarının bir kısmını tamamlamış, iyi halleri görülen tutukluların geri kalan sürelerini çiftçilik, el sanatları vb. işlerle geçirebilecekleri, dışt devam et

  box Envai mesalih: işlerin çeşitliği devam et

  box Vefa hakkı: Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi vere devam et

  box Hukukî: Hukuksal olan. devam et

  box Takrir etmek: sağlamlaştırmak devam et