Eğitim Sitesi

Bermucibi Rüzname Nedir? Bermucibi Rüzname Hakkında Kısaca Bilgi

Bermucibi Rüzname Terimi Hakkında Bilgiler

Bermucibi RüznameYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Bermucibi Rüzname:
Topkapı Sarayının müstakil bir binada Nakış hanesine göre kadrosunun bildirdiği esaslar dahilinde mânasınadır. Nitekim eski ve kabiliyetli yeni ve müstaid olan sanatkâr ve namzetlerinin alacakları günlük ücretlerde de bir nispet vardır. Burada bu cihetin tasrih edildiği anlaşılmaktadır. (Muhasebe dairelerinde tutulan bu türlü defterlere sonrada îcâbına göre kasa defteri. Yevmiye defteri de denmiştir.)

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Makatta' Yazı: Kesme yazı ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Aklam-ı Sitte (Altı Kalem): Altı yazı türü demektir. Bu isimle anılan altı cins yazı birbirine tabi, ikili gruplar halinde şöyle gözden geçirilebilir; Sülüs-nesih, muhakkak-reyha devam et

  box Karga: Mıklep ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Amme: Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü. Hattatlar bu cüzü Kuran'dan ayrı yazarlardı. devam et

  box Sıvama Yaldız: Her tarafı yekpare ve som olarak yaldızlanmış süsleme. devam et

  box Yıldız: Hatip ebrusunun bir türüdür. devam et

  box Seren: "Kef" harfinin üst çizgisi. devam et

  box Dip Taşı: Altın varakçıların üstünde altın dövdükleri mermer taş. devam et