Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ber-vech-i bâlâ Nedir? Ber-vech-i bâlâ Hakkında Kısaca Bilgi

Ber-vech-i bâlâ Terimi Hakkında Bilgiler

Ber-vech-i bâlâHukuk Terimi Olarak Ber-vech-i bâlâ:
yukarıda olduğu gibi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kamu Denetçisi: Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların keyfi ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum devam et

  box Yasa Dışı: Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal. devam et

  box Sınırlı Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu. devam et

  box Gayr-i mümkün: olanaksız; imkansız devam et

  box Muahhar: sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonraki devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box Kamu Haczi: Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenm devam et

  box Tutuklama: Tevkif, ceza muhakemesinde kişiyi koruyucu ve önleyici bir tedbirdir. Cmk md. 104 vd. Nda yer alan ve adresi belli olmayan, ağır cezalı bir suçun sanı devam et