Eğitim Sitesi

Ber-vech Nedir? Ber-vech Hakkında Kısaca Bilgi

Ber-vech Terimi Hakkında Bilgiler

Ber-vechHukuk Terimi Olarak Ber-vech:
olduğu gibi; olarak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mücbir Sebep: 1- Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında bek devam et

  box Cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük devam et

  box Hukukun Sistemi: Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak. devam et

  box Yazar Hakkı: Telif Hakkı devam et

  box Önalım hakkı: şufa hakkı ; bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı devam et

  box Taharri: Arama, araştırma. devam et

  box Tabii Semere: Bir şeyin kendisinden oluşan ürün. devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et