Eğitim Sitesi

Benzer Terimler Nedir? Benzer Terimler Hakkında Kısaca Bilgi

Benzer Terimler Terimi Hakkında Bilgiler

Benzer TerimlerMatematik-Geometri Terimi Olarak Benzer Terimler:
Aynı türden olan her bir değişkenin üstleri karşılıklı olarak eşit olacak biçimde aynı değişkenleri içeren terimler.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan komşu açılara tümler açılar denir. 40°+50° = 90° olduğundan 40° ve 50° tümler açılardır. devam et

  box Rasyonel Denklem: P(x) ile Q(x), sıfır polinomundan farklı iki polinom ise P(x) / Q(x)= 0 denklemi. devam et

  box Karekök Alma: Verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma. devam et

  box Permütasyon Fonksiyonu: A dan A ya bire bir olan fonksiyondur. devam et

  box Zıt Vektörler: Başlangıç noktası, doğrultuları ve uzunlukları aynı, yönleri zıt olan vektörlerdir. devam et

  box Muhakeme: Usa vurma. Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama. devam et

  box Kuvvet: 1- Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=2³ denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. 2- Bir P nokt devam et

  box Origami: Kâğıt katlama sanatı. devam et