Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Benzer Terimler Nedir? Benzer Terimler Hakkında Kısaca Bilgi

Benzer Terimler Terimi Hakkında Bilgiler

Benzer TerimlerMatematik-Geometri Terimi Olarak Benzer Terimler:
Aynı türden olan her bir değişkenin üstleri karşılıklı olarak eşit olacak biçimde aynı değişkenleri içeren terimler.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Milimetreküp: Kenar uzunluğu bir desimetre olan kübün hacmi. devam et

  box Bileşen: Bir vektörü belirten sıralı ikililerden herhangi biri. devam et

  box Üçgen: 1- A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir. 2- A, B, devam et

  box Elips: Düzlemde verilen iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların geometrik yeri. devam et

  box Örneklem: Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen, üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. devam et

  box Denk Polinomlar: Aynı dereceli terimlerinin kat sayıları eşit olan polinomlar. devam et

  box İkili İşlem: Bir kümenin iki elemanından gene bu kümeye ait bir elemanın elde edilmesini sağlayan kuraldır. devam et

  box Mililitre: Litrenin 1/1000 ine mililitre denir."ml" biçiminde yazılır. devam et