Eğitim Sitesi

Benzer Terim Nedir? Benzer Terim Hakkında Kısaca Bilgi

Benzer Terim Terimi Hakkında Bilgiler

Benzer TerimMatematik-Geometri Terimi Olarak Benzer Terim:
Bir cebirsel ifadede kuvvetleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı kat sayılara sahip terimleri.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Ardışık Sayı: Bir, iki, üç gibi birbiri ardına gelen sayılar. devam et

  box Rasyonel Denklem: P(x) ile Q(x), sıfır polinomundan farklı iki polinom ise P(x) / Q(x)= 0 denklemi. devam et

  box Ordinat Ekseni: Koordinat düzlemini oluşturan dikey eksen (y ekseni). devam et

  box Eşit: Belli bir bakımdan birbirinden fazla yada eksik olmayan. devam et

  box Sayma Sayıları: N+ = {1,2,3,4, …} kümesine sayma sayıları kümesi veya pozitif doğal sayılar kümesi denir. devam et

  box Kırkyama: Çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekilde desenler verilerek dikilmesi sonucunda yapılan el sanatı. devam et

  box Aritmetik Dizi: 1- Her bir terimi bir önceki terime sabit bir sayı ekleyerek elde edilen dizi. Aritmetik dizinin ardışık terimlerinin farkı bu sabit sayıya eşittir. devam et

  box Rasyonel Sayı: 1- a bir tam sayı, b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere a/b biçimindeki sayılar. 2- Birbirine denk olan kesirlerin oluşturduğu her kümeye, bi devam et