Eğitim Sitesi

Belleksel Nedir? Belleksel Hakkında Kısaca Bilgi

Belleksel Terimi Hakkında Bilgiler

BellekselEğitim-Öğretim Terimi Olarak Belleksel:
1. Belleğe özgü.

2. Bellemeye ya da belleğin güçlenmesine yardım eden herhangi bir şey.

 

    Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri:

    box Amaçlı Öğrenme: Amaçları ve yöntemi önceden belirlenmiş olan isteğe dayalı öğrenme. devam et

    box Ayırma Gücü: Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği. devam et

    box Görsel-İşitsel Eğitim: Basılı eğitim gereçleri yanında daha çok görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim. devam et

    box Aritmetik Ortalama: Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç. devam et

    box Çocuğa Dönük Eğitim: Çocuğun özellikle kitaplardan ve kuramsal derslerden bilgi edinerek yetişmesi yerine, gerçek ve kişisel yaşantılar kazanmasını öngören, bunun için de devam et

    box Az Görenler: Bütün düzeltmelere karşın her iki gözündeki görme gücü onda üçten aşağı olan (1 /10 ile 3/10 arası), özel birtakım araç ve yöntemler kullanmadan eğiti devam et

    box Kural: Sınıfta öğrenciden beklenen ve yapmaması gereken davranışları gösteren ifadelerdir. devam et

    box Proje Değerlendirme: Projenin aşamalarının verilen ölçütlere göre alan lideri tarafından puanlandırılmasıdır. devam et