Eğitim Sitesi

Belgesel Nedir? Belgesel Hakkında Kısaca Bilgi

Belgesel Terimi Hakkında Bilgiler

BelgeselDil ve Anlatım Terimi Olarak Belgesel:
Belge niteliği taşıyan, dökümanter.

 

BelgeselSanat Terimi Olarak Belgesel:
Belge niteliği taşıyan, dokümanter.

 

  Benzer Dil ve Anlatım Terimleri:

  box Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insan devam et

  box Postmodernizim: 1- Sanatla gündelik yaşam arasındaki sınırları silme, elit ve popüler kültürle, farklı sanat biçimleri arasındaki geleneksel ayrımları aşma arzusu. devam et

  box Dil Ötesi İşlevi: İletinin, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesi. devam et

  box Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. devam et

  box Kanal: Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler. devam et

  box Monografi (Tek Yazı): Ele alınan konunun belli yönleri üzerinde özel bir görüşle derinlemesine yapılan incelemeleri yansıtan yazılara denir. devam et

  box Fabl: 1. Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikaye, öykünce. 2. İnsanlar arasında cereyan eden devam et

  box Sunum: Yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını devam et