Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Teknik Yönetmelik:1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapılmasına ait yönetmelik. devam

terimler Teknoloji:İnsanın doğa ile savaşımından geliştirdiği yöntem ve araçlar. devam

terimler Tektonik Deprem:Levhaların hareketi sonucu meydana gelen depremler "tektonik" depremler olarak nitelendirilir ve b devam

terimler Tekzip:Yalanlamak. Yalan olduğunu söylemek. İnkar, veto. devam

terimler Tellallık Harcı:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait h devam

terimler Tembih:Uyarma; uyarı, ikaz, Öğüt. devam

terimler Teminat Mektubu:Bankaların müşterisinin taahhüdünü yerine getireceği konusunda üçüncü kişi ve kuruluşlara verdikle devam

terimler Temlik:Devir. Mülk olarak verme. devam

terimler Temsil Giderleri:Belediyelerin görevleri ile ilgili olmak şartıyla: a) Belde'de başarılı çalışmaları görülenler içi devam

terimler Temyiz:İlk derece mahkemesinin yasaya aykırı karar vermesi, yetkili olmaması, yargılama yöntemine aykırı devam

terimler Terkin:Silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi. devam

terimler Tesellüm:Teslim. Verilen bir şeyi alıp kaydetmek, teslim almak. devam

terimler Tevdi Etmek:Vermek; bırakmak; sunmak. devam

terimler Tevhid:Birleştirme. Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bi devam

terimler Tıbbı Atık:Ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar il devam

terimler Ticaret Alanı:İmar Planlarında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgeler. devam

terimler Toplam Kalite Yönetimi:Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin, işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirilm devam

terimler Toplantı Dönemi:Meclisin olağan toplanma dönemleri. devam

terimler Toplu İş Sözleşmesi:Hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere, işçi sen devam

terimler Toplu İş Uyuşmazlığı (İş Uyuşmazlığı):Toplu sözleşme sürecinde veya toplu iş sözleşmesinin imzalanmış olmasından sonra, uygulamada ortay devam

terimler Toplu Pazarlık:İki veya daha fazla kişi ya da gruptan oluşan tarafların, kendi aralarındaki münasebeti, bir düzen devam

terimler Toplu Taşıma veya Toplu Taşımacılık:Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullan devam

terimler Toplum:Sürekli bir arada yaşayan ve varlıklarını sürdürebilmek için birbirlerine muhtaç olan, temel ihtiy devam

terimler Toplum Kalkınması:Ekonomik ve kültürel gelişmeyi sağlamak üzere bir bölgeyi kapsayan çalışmaların tümüdür. Toplum Ka devam

terimler Toplumsal Dayanışma:Bir toplumsal grubun ya da toplumun üretim yapısı, kurumları ve değerlerinin birbiriyle tutarlı ol devam

terimler Toplumsal Değişme:Bir grubun, organizasyonun, topluluğun ya da toplumun bir biçimden diğer bir biçime geçiş süreci. devam

terimler Toplumsal Hareketlilik:Mobilite. İnsanların farklı toplumsal düzeylerdeki veya mevkilerdeki hareketi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın