Eğitim Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüTahliye : Boşaltmak.... devam et

  terimler sözlüğüTahsilat : Kamu alacaklarının toplanması.... devam et

  terimler sözlüğüTahsis Cetveli : Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarına gittiğini ... devam et

  terimler sözlüğüTakas : Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayış... devam et

  terimler sözlüğüTakım : Ortak benimsenmiş ve açık bir amaç etrafında, belirlenmiş bir dizi gör... devam et

  terimler sözlüğüTAKS : Taban Alan Kat Sayısı. Taban alanının parsel alanına oranlanması ile b... devam et

  terimler sözlüğüTaksi Durakları : Taksi otomobillerinin yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde düze... devam et

  terimler sözlüğüTaksir : Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suç... devam et

  terimler sözlüğüTam İstihdam : Bir ekonomide çalışma arzusu ve yeteneği olan herkesin, cari ücret ve ... devam et

  terimler sözlüğüTapu : Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız böl... devam et

  terimler sözlüğüTapu Haritası : Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş h... devam et

  terimler sözlüğüTapu Kütüğü : Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi ... devam et

  terimler sözlüğüTapu Sicil Müdürlüğü : Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sic... devam et

  terimler sözlüğüTapu Sicili : Taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devle... devam et

  terimler sözlüğüTapu Tahsis Belgesi : İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler... devam et

  terimler sözlüğüTasma : Sahipli hayvanları kayıt altına alarak, kontrollerinin düzenli yapılma... devam et

  terimler sözlüğüTaşeron (Alt İşveren) : Bir (asıl) işverenden, belirli bir işin bölümünde veya eklentilerinde ... devam et

  terimler sözlüğüTatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı : Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, hafta tatili ve ulusal bayram günle... devam et

  terimler sözlüğüTebellüğ : Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma.... devam et

  terimler sözlüğüTebliğ / Tebligat : Bildiri, genelge, açıklama.... devam et

  terimler sözlüğüTecil : Ertelemek, tehir.... devam et

  terimler sözlüğüTediye : Ödeme; bir borcun ödenmesi.... devam et

  terimler sözlüğüTehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları : İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan v... devam et

  terimler sözlüğüTehlikeli Madde Depoları : Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, ken... devam et

  terimler sözlüğüTeklif : İlgili Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiy... devam et

  terimler sözlüğüTeklif Karar : Belediye meclisinin gündemine alınmış bir konunun komisyonlara havale ... devam et

  terimler sözlüğüTeknik Altyapı : Kent insanlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentte yapıl... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   28 29 30 31 32 33 34   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın