Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Tahliye:Boşaltmak. devam

terimler Tahsilat:Kamu alacaklarının toplanması. devam

terimler Tahsis Cetveli:Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarına gittiğini gösteren cetvel. devam

terimler Takas:Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması. devam

terimler Takım:Ortak benimsenmiş ve açık bir amaç etrafında, belirlenmiş bir dizi görev ve sorumlulukları yerine devam

terimler TAKS:Taban Alan Kat Sayısı. Taban alanının parsel alanına oranlanması ile bulunur. Bu sayı arsa kullanı devam

terimler Taksi Durakları:Taksi otomobillerinin yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde düzenlenmiş yerler. devam

terimler Taksir:Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtil devam

terimler Tam İstihdam:Bir ekonomide çalışma arzusu ve yeteneği olan herkesin, cari ücret ve çalışma koşullarında üretim devam

terimler Tapu:Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu devam

terimler Tapu Haritası:Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. devam

terimler Tapu Kütüğü:Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya m devam

terimler Tapu Sicil Müdürlüğü:Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmak devam

terimler Tapu Sicili:Taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tesc devam

terimler Tapu Tahsis Belgesi:İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanunun devam

terimler Tasma:Sahipli hayvanları kayıt altına alarak, kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak amacıyla hayva devam

terimler Taşeron (Alt İşveren):Bir (asıl) işverenden, belirli bir işin bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhas devam

terimler Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyele devam

terimler Tebellüğ:Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam

terimler Tebliğ / Tebligat:Bildiri, genelge, açıklama. devam

terimler Tecil:Ertelemek, tehir. devam

terimler Tediye:Ödeme; bir borcun ödenmesi. devam

terimler Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları:İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlike devam

terimler Tehlikeli Madde Depoları:Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerl devam

terimler Teklif:İlgili Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirme devam

terimler Teklif Karar:Belediye meclisinin gündemine alınmış bir konunun komisyonlara havale edilmeden mecliste görüşüler devam

terimler Teknik Altyapı:Kent insanlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentte yapılan yol, atık su kanalı, içme devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın