Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Rücu:Geri dönme. devam

terimler Rüçhan:Öncelik; üstünlük; imtiyaz. devam

terimler Rüsum:Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığ devam

terimler Şadırvan:Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çevresi musluklu duvarla çevrilmi devam

terimler Şantiye:Yapı yeri. devam

terimler Şantiye Binası:İşlerin yürütülebilmesi için şantiyede kurulan geçici bina. devam

terimler Şantiye Şefi:Yapının uygulanması için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlayan, işveren vekili olarak devam

terimler Şef:Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse. devam

terimler Şeffaflık:Şeffaflık, açıklık, gün ışığında yönetim. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duydu devam

terimler Şehir:Bkz: Kent. devam

terimler Şehir Hatları:Şehir içi yollar, şehir içi ulaşım. devam

terimler Şehir Kulübü:Kentteki ileri gelenlerin yemek yemek, çeşitli oyunlar oynayarak eğlenmek amacıyla bir araya geldi devam

terimler Şehirleşme:Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir alanlarının genişlemes devam

terimler Şerefiye:Kamu hizmetleri, dolayısıyla gayrimenkullerdeki değer artışı nedeniyle mal sahiplerinin yapılan hi devam

terimler Şufa:Önalım; öncelikli alım. devam

terimler Şufa Hakkı:Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibin devam

terimler Taahhütname:Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesi devam

terimler Taban Alanı:Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alan. Bahçede yapılan eklenti ve devam

terimler Taban Alanı Kat Sayısı:Taban alanının imar parseli alanına oranı. devam

terimler Tabiat Varlıkları:Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri devam

terimler Tabii Afet:Deprem, sel ve bunun gibi büyük yıkımlara yol açan tabiat hadiseleri. devam

terimler Tabii Zemin:Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış hali. devam

terimler Tadil:Değiştirme; değişiklik. devam

terimler Tadilat Projesi:Yapıdaki herhangi bir değişikliği göstermek üzere hazırlanan ve asıl projenin eki olan proje, deği devam

terimler Tahakkuk:1) Kelime anlamı gerçekleşmek olan bu kavram, belediyenin gerçekleşen alacağı anlamına gelmektedir devam

terimler Tahakkuk Esası:1) Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğ devam

terimler Tahkim:Yabancı sermaye yatırımlarından doğan hukuksal uyuşmazlıkların, ülke yargı organlarında değil, iki devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın