Eğitim Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerRücu: Geri dönme.

  terimlerRüçhan: Öncelik; üstünlük; imtiyaz.

  terimlerRüsum: Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler.

  terimlerŞadırvan: Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çevresi musluklu duvarla çevrilmiş su haznesi. Not: Şadırvanların, abdest

  terimlerŞantiye: Yapı yeri.

  terimlerŞantiye Binası: İşlerin yürütülebilmesi için şantiyede kurulan geçici bina.

  terimlerŞantiye Şefi: Yapının uygulanması için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlayan, işveren vekili olarak hareket eden ve İş Kanunu ile İşçi Sa

  terimlerŞef: Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse.

  terimlerŞeffaflık: Şeffaflık, açıklık, gün ışığında yönetim. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlan

  terimlerŞehir: Bkz: Kent.

  terimlerŞehir Hatları: Şehir içi yollar, şehir içi ulaşım.

  terimlerŞehir Kulübü: Kentteki ileri gelenlerin yemek yemek, çeşitli oyunlar oynayarak eğlenmek amacıyla bir araya geldiği yer.

  terimlerŞehirleşme: Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir alanlarının genişlemesi süreci. Kentleşme.

  terimlerŞerefiye: Kamu hizmetleri, dolayısıyla gayrimenkullerdeki değer artışı nedeniyle mal sahiplerinin yapılan hizmete katkı payı.

  terimlerŞufa: Önalım; öncelikli alım.

  terimlerŞufa Hakkı: Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile sat

  terimlerTaahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya

  terimlerTaban Alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alan. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde say

  terimlerTaban Alanı Kat Sayısı: Taban alanının imar parseli alanına oranı.

  terimlerTabiat Varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli,

  terimlerTabii Afet: Deprem, sel ve bunun gibi büyük yıkımlara yol açan tabiat hadiseleri.

  terimlerTabii Zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış hali.

  terimlerTadil: Değiştirme; değişiklik.

  terimlerTadilat Projesi: Yapıdaki herhangi bir değişikliği göstermek üzere hazırlanan ve asıl projenin eki olan proje, değişiklik projesi.

  terimlerTahakkuk: 1) Kelime anlamı gerçekleşmek olan bu kavram, belediyenin gerçekleşen alacağı anlamına gelmektedir. 2) Tahsilatın ve ödemelerin yapılıp ya

  terimlerTahakkuk Esası: 1) Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yo

  terimlerTahkim: Yabancı sermaye yatırımlarından doğan hukuksal uyuşmazlıkların, ülke yargı organlarında değil, iki tarafça belirlenen bir hakem kurulunda

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   27 28 29 30 31 32 33   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın