Oyun Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerProjesine Aykırı İnşaat: Kendi arsası üzerine belediyeden usulüne uygun inşaat ruhsatı alarak başlanılan, ancak tasdikli projesine uymadan değiştirilerek yapılan in

  terimlerPuantaj: Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma.

  terimlerRapor: Bir konu ya da bir sorun nedeniyle yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, ilgili yerlere bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar.

  terimlerRaportör: Üstleri tarafından havale edilen konularda araştırmalar yapan, raporlar hazırlayan kişi.

  terimlerRayiç: Sürüm değeri; geçerli olan.

  terimlerRayiç Değer: Varlık ve yükümlülüklerin değerleme günündeki normal alım satım değeri.

  terimlerRaylı Sistem: Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif ve hızlı tramvay, tünel, metro, füniküler, teleferik gibi toplu taşıma ve ulaşım sis

  terimlerRe-Organizasyon: Bkz. Yeniden Yapılanma.

  terimlerRe'sen: Doğrudan, kendiliğinden; herhangi bir talebe gerek olmaksızın.

  terimlerRehabilitasyon: Esenlendirme olarak da ifade edilebilecek kavram; onarma, yeniden kazandırma, alıştırma yönünde; tıbbi, mesleki ve sosyal bir içerikle irdelen

  terimlerRekreaktif Alanlar: Halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşm

  terimlerResmi Belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikle

  terimlerResmi Bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluş

  terimlerResmi Bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediye'ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumla

  terimlerResmi Gazete: Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin yayımlandığı gazete

  terimlerResmi Kurum Alanları: Kamu hizmetlerinin görülmesi, toplumun sosyal donatı ve teknik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ayrılmış ve kamu kurum ve kurulu

  terimlerResmi Yapı: Genel, katma, özel bütçeli idarelerce sermayesinin yarısından fazlası bu kurum veya idarelerce karşılanan kurumlara ait olan ve kamu hizmetine

  terimlerResmi Yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge,

  terimlerRestitüsyon Projesi: Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir döneme ilişkin belgeleri

  terimlerRestorasyon Projesi: Kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projesi.

  terimlerRevizyon İmar Planı: Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda, planın tümünün veya b

  terimlerRichter Ölçeği: Depremin büyüklüğünü tanımlayan matematiksel bir formül.

  terimlerRöleve: Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek o yapının plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarmaya denir.

  terimlerRöleve Projesi: Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesi.

  terimlerRöperli Kroki: Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu kroki.

  terimlerRuhsat: İzin, müsaade, yetkinlik.

  terimlerRuhsat Projesi: Yapıya başlama izni alabilmek üzere belediyeye verilen kesin proje veya uygulama projesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   26 27 28 29 30 31 32   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın