Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Projesine Aykırı İnşaat:Kendi arsası üzerine belediyeden usulüne uygun inşaat ruhsatı alarak başlanılan, ancak tasdikli pr devam

terimler Puantaj:Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma. devam

terimler Rapor:Bir konu ya da bir sorun nedeniyle yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, ilgili yerlere bil devam

terimler Raportör:Üstleri tarafından havale edilen konularda araştırmalar yapan, raporlar hazırlayan kişi. devam

terimler Rayiç:Sürüm değeri; geçerli olan. devam

terimler Rayiç Değer:Varlık ve yükümlülüklerin değerleme günündeki normal alım satım değeri. devam

terimler Raylı Sistem:Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif ve hızlı tramvay, tünel, metro, füniküler, devam

terimler Re-Organizasyon:Bkz. Yeniden Yapılanma. devam

terimler Re'sen:Doğrudan, kendiliğinden; herhangi bir talebe gerek olmaksızın. devam

terimler Rehabilitasyon:Esenlendirme olarak da ifade edilebilecek kavram; onarma, yeniden kazandırma, alıştırma yönünde; t devam

terimler Rekreaktif Alanlar:Halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma ve ye devam

terimler Resmi Belge:Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlam devam

terimler Resmi Bilgi:Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasınd devam

terimler Resmi Bina:Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediye'ye veya bu kurumlarca sermaye devam

terimler Resmi Gazete:Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı devam

terimler Resmi Kurum Alanları:Kamu hizmetlerinin görülmesi, toplumun sosyal donatı ve teknik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi devam

terimler Resmi Yapı:Genel, katma, özel bütçeli idarelerce sermayesinin yarısından fazlası bu kurum veya idarelerce kar devam

terimler Resmi Yazı:Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlam devam

terimler Restitüsyon Projesi:Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya b devam

terimler Restorasyon Projesi:Kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin devam

terimler Revizyon İmar Planı:Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem devam

terimler Richter Ölçeği:Depremin büyüklüğünü tanımlayan matematiksel bir formül. devam

terimler Röleve:Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek o yapının plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarmaya denir. devam

terimler Röleve Projesi:Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesi. devam

terimler Röperli Kroki:Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazı devam

terimler Ruhsat:İzin, müsaade, yetkinlik. devam

terimler Ruhsat Projesi:Yapıya başlama izni alabilmek üzere belediyeye verilen kesin proje veya uygulama projesi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın