Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Parselasyon Plânı:İmar plânının araziye uygulanmasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen p devam

terimler Part-Time (Kısmi) Çalışma:İşgören ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha kısa sürel devam

terimler Patojen Atık:Hastalık yapıcı etken taşıyan atıklar. devam

terimler Patolojik Atık:Patojen olan veya olma riski taşıyan organlar, vücut parçalar, hayvan cesetleri, kan ve vücut sıvı devam

terimler Pavyon:Genellikle geceleri faaliyet gösteren, gazino özelliği taşımakla birlikte kadınların konsomasyon y devam

terimler Paydaş:1) Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar. 2)Kurumun hedeflerine ulaşmasınd devam

terimler Pazarlık Usulü:İlgili Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştir devam

terimler Performans:Amaçlara/hedeflere ulaşım çabalarının etkinlik ve verimlilik seviyesidir. Bu tanıma paralel olarak devam

terimler Performans Denetimi:Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların plânlanması, uygulanması v devam

terimler Performans Ölçümü:Performans ölçümü, kurumun bir bütün olarak genel çerçevede ve ayrıca çalışanlar, süreçler ve biri devam

terimler Performans Planlama:Performans seviyesinin artırılması için gereken çalışmaların yapılması. devam

terimler Pergola:Ahşap dikmeler ve sık kirişleme (mertekleme) ile yapılan, üzerine yeşillik sardırılan gölgeliktir, devam

terimler Personel:Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü. devam

terimler Peyzaj Mimarisi:Bahçe mimarlığının günümüzdeki tanımı; bir toprak parçasını bitki, su, taş gibi doğa öğeleri ile d devam

terimler Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları:Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullan devam

terimler Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı:Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce ya devam

terimler Plaj / Havuz:Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde, dinlenme veya eğlence amaçlı olarak iç devam

terimler Plan:Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimi. devam

terimler Plan ve Proje Tasdik Harcı:Proje tasdik işlemleri karşılığı belediyece alınan harç. devam

terimler Plankote:Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak b devam

terimler Poligon:Nirengi ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukl devam

terimler Popüler Kültür:Yaşadığımız günlük hayattaki spor, müzik ve sinema gibi bizi etkileyen faaliyetler bütünü. devam

terimler Pozisyon:Hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmetini ifa etmesini sağlamak amacı devam

terimler Prefabrike Yapı:Birleştiklerinde bir taşıyıcı sistemi meydana getiren ve atölyelerde önceden imal edilmiş olan bet devam

terimler Prim:İşçinin bireysel olarak veya bir grup içinde üstün çaba göstererek başarılı bir şekilde yapmış old devam

terimler Proje:Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin tümü. devam

terimler Proje Müellifi:Projeyi tasarlamış olan ve bu nedenle telif haklarına sahip bulunan (mimar). devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın