eğitim sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerParselasyon Plânı: İmar plânının araziye uygulanmasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin parse

  terimlerPart-Time (Kısmi) Çalışma: İşgören ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha kısa süreli, düzenli ve sürekli çalışması

  terimlerPatojen Atık: Hastalık yapıcı etken taşıyan atıklar.

  terimlerPatolojik Atık: Patojen olan veya olma riski taşıyan organlar, vücut parçalar, hayvan cesetleri, kan ve vücut sıvıları.

  terimlerPavyon: Genellikle geceleri faaliyet gösteren, gazino özelliği taşımakla birlikte kadınların konsomasyon yapabildiği müzikli-içkili eğlence yeri.

  terimlerPaydaş: 1) Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar. 2)Kurumun hedeflerine ulaşmasında ve faaliyetlerinde ilgisi olan kişi veya k

  terimlerPazarlık Usulü: İlgili Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik

  terimlerPerformans: Amaçlara/hedeflere ulaşım çabalarının etkinlik ve verimlilik seviyesidir. Bu tanıma paralel olarak, belediyeler açısından performans; beledi

  terimlerPerformans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların plânlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin,

  terimlerPerformans Ölçümü: Performans ölçümü, kurumun bir bütün olarak genel çerçevede ve ayrıca çalışanlar, süreçler ve birimler yönünden çalışmalarını de

  terimlerPerformans Planlama: Performans seviyesinin artırılması için gereken çalışmaların yapılması.

  terimlerPergola: Ahşap dikmeler ve sık kirişleme (mertekleme) ile yapılan, üzerine yeşillik sardırılan gölgeliktir, çardak.

  terimlerPersonel: Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü.

  terimlerPeyzaj Mimarisi: Bahçe mimarlığının günümüzdeki tanımı; bir toprak parçasını bitki, su, taş gibi doğa öğeleri ile düzenleme sanatı.

  terimlerPiknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile b

  terimlerPiyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucund

  terimlerPlaj / Havuz: Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde, dinlenme veya eğlence amaçlı olarak içinde soyunma, giyinme ve duş alma imkanı

  terimlerPlan: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimi.

  terimlerPlan ve Proje Tasdik Harcı: Proje tasdik işlemleri karşılığı belediyece alınan harç.

  terimlerPlankote: Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üze

  terimlerPoligon: Nirengi ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ikinci dereced

  terimlerPopüler Kültür: Yaşadığımız günlük hayattaki spor, müzik ve sinema gibi bizi etkileyen faaliyetler bütünü.

  terimlerPozisyon: Hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmetini ifa etmesini sağlamak amacıyla ödev, hak, yetki ve sorumlulukları belirle

  terimlerPrefabrike Yapı: Birleştiklerinde bir taşıyıcı sistemi meydana getiren ve atölyelerde önceden imal edilmiş olan betonarme veya öngerilmeli betonarme kısımla

  terimlerPrim: İşçinin bireysel olarak veya bir grup içinde üstün çaba göstererek başarılı bir şekilde yapmış olduğu işi ödüllendirmek için ödene

  terimlerProje: Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin tümü.

  terimlerProje Müellifi: Projeyi tasarlamış olan ve bu nedenle telif haklarına sahip bulunan (mimar).

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   25 26 27 28 29 30 31   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın