Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Odak:Mihrak, fokus. devam

terimler Odak Alanları:Kurumun belirlediği ilkeler çerçevesinde misyonunu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi iç devam

terimler Olağanüstü Ödenek:Bütçenin düzenlenmesi, görüşülmesi ve onaylanması sırasında bütçede tertibi bulunduğu halde düşünü devam

terimler Onay Belgesi:İhale suretiyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale devam

terimler Organik Geri Dönüşüm:Ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü koşullar altında mikroo devam

terimler Organize Sanayi Bölgesi:Sanayi Bakanlığı'nca kredi verilmek suretiyle ve toplu halde iş yeri olarak kullanılacak küçük san devam

terimler Orman Haritası:6831 sayılı Orman Kanunu ve mevzuatına göre düzenlenen orman kadastro haritalarını içerir. devam

terimler Orman Kadastrosu:Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içi devam

terimler Orman Sınırı:Orman ile orman olmayan araziler arasındaki sınır. devam

terimler Ortak Alanlar:Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı m devam

terimler Orto Foto Haritaları:Arazinin yükseklik farklarından ve resim alımındaki eğikliklerden dolayı oluşan hataların, diferan devam

terimler Oryantasyon:Yeni çalışanlara organizasyonu ve kendi iş birimlerini tanıtmak ve işe alıştırmak için gerçekleşti devam

terimler Oşinografi:Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle, bunlarla temasta olan toprak devam

terimler Otel / Hotel:Asıl fonksiyonları, müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme — devam

terimler Otlak:Mera ile aynı niteliklere sahip yer. devam

terimler Otlatma Hakkı:Bir veya birden fazla köy veya belediyeye tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve kışlaklarda, çiftçil devam

terimler Otlatma Kapasitesi:Belli bir alanda ve eşit zaman aralıkları ile uzun yıllar bitki örtüsüne, toprak, su ve diğer tabi devam

terimler Otlatma Planı:Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlakların düzenli bir şekilde otlatılması ile ilgili devam

terimler Oturum:Meclisin bir günlük toplantı süresi içerisinde çeşitli aralar verilerek yapılan toplantıların her devam

terimler Oyun Yeri:Kumar ve kazanç kastı bulunmamak şartı ile bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici devam

terimler P ve S Dalgaları:Kayaçlarda ve toprakta, 6 km/sn. suda ise 2 km/sn hızla hareket eden "P" dalgaları yani "Primer Da devam

terimler Pansiyon:Konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi basit, müşteriye yeme-içme hizmeti v devam

terimler Parklar:Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. Îmar pla devam

terimler Parsel:İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark v devam

terimler Parsel Cephesi:Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerin devam

terimler Parsel Derinliği:Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının devam

terimler Parsel Numarası:Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1) den başlayarak verilen numara. devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın