eğitim sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMütemmim: Tamamlayan.

  terimlerMütemmim Cüz: Bütünleyici parça. Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değişt

  terimlerMüteselsil: Takip eden, zincirleme. Zincirleme olarak ardarda sorumluluk. Alacaklının alacağını borçlulardan dilediğine başvurarak isteyebilme hakkı.

  terimlerMüzikhol / Taverna: Oturarak veya ayakta, kadehle içki ve yiyecek verilen, canlı veya cansız müzik yayını yapılan kapalı veya açık yer.

  terimlerNakil: Personelin görev, sorumluluk ve ücret derecesi bakımından birbirine benzer bir kadrodan aynı ya da başka bir yerdeki bir diğer kadroya atanmas

  terimlerNaklen Atama: Bir kamu idare ya da kurumundan veya biriminden bir diğerine geçerek çalışılması için gerekli işlem.

  terimlerNarh: Yiyecek maddelerine belediyenin koymuş olduğu fiyat.

  terimlerNazım İmar Planı: Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve ara

  terimlerNirengi: Ülke Jeodezik ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ana yer

  terimlerNirengi Değerleri: Her dereceden nirengilerin klasik veya uydu teknikleri ile elde edilmiş; referans yüzeyleri üzerindeki (coğrafi veya üç boyutlu) koordinatları

  terimlerNitelik: Bir şeyi o şey yapan onu başka şeylerden ayıran özellik.

  terimlerNorm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum.

  terimlerNorm Kadro: Belirli kurallara göre işgücü gerekleri belirlendikten sonra bu gereklere uygun personelin seçimi, yerleştirilmesi, teşvik edilmesi, değerlend

  terimlerNormal İş Süresi: Çalışma yaşamının tarafları için en uygun olan günlük ve haftalık iş süresi uzunluğu.

  terimlerNormal Kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlar.

  terimlerNot: Hemen ulaştırılması gerekli kısa haberleri iletmek amacıyla yazılan, kısa yazılar.

  terimlerNumune: Örnek, Suret.

  terimlerNüfus: Bir şehir, bölge, ülke veya benzeri bir başka yerleşim biriminde yaşayan insan sayısı.

  terimlerNüfus Dağılımı: Topluma yönelik hizmet ve etkinliklerin yer seçimini ve toprak kullanım biçimlerini etkileyen, nüfusun mekansal dağlımı.

  terimlerNüfus Dinamiği: Doğum, ölüm ve göç olayları sonucunda nüfus içinde gerçekleşen sayısal ve yapısal değişim süreci.

  terimlerNüfus İndeksi: Dolaylı araçlarla gerçekleştirilen, bir nüfusun büyüklüğü ya da diğer özellikleriyle ilgili tahmin.

  terimlerNüfus Özellikleri: Yaş dağlımı, mekân dağılımı, gelir modelleri, hane halkı oluşumu ve büyüklüğü konusunda bilgi gibi, planlama açısından gerekli bir

  terimlerNüfus Patlaması: Ülke nüfusunda, genelde beklenmedik bir şekilde ve(ya) plân dışı gelişmelerin etkisiyle( göç gibi) ortaya çıkan ani ve hızlı artış.

  terimlerNüfus Plânlaması: Nüfusu azaltmaya, çoğaltmaya veya aynı seviyede tutmaya yönelik plânlı programların bütünü.

  terimlerNüfus Projeksiyonu: Geçmiş eğimlerin süreceği varsayımına dayanan, gelecekteki nüfusla ilgili öngörü.

  terimlerNüfus Sayımı: Bir ülkedeki insanların resmi olarak belirli aralıklarla sayımı.

  terimlerNüfus Yoğunluğu: Hektar başına düşen nüfus, nüfus kesafeti, yerleşme yoğunluğu.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   23 24 25 26 27 28 29   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın