Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Mütemmim:Tamamlayan. devam

terimler Mütemmim Cüz:Bütünleyici parça. Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zara devam

terimler Müteselsil:Takip eden, zincirleme. Zincirleme olarak ardarda sorumluluk. Alacaklının alacağını borçlulardan d devam

terimler Müzikhol / Taverna:Oturarak veya ayakta, kadehle içki ve yiyecek verilen, canlı veya cansız müzik yayını yapılan kapa devam

terimler Nakil:Personelin görev, sorumluluk ve ücret derecesi bakımından birbirine benzer bir kadrodan aynı ya da devam

terimler Naklen Atama:Bir kamu idare ya da kurumundan veya biriminden bir diğerine geçerek çalışılması için gerekli işle devam

terimler Narh:Yiyecek maddelerine belediyenin koymuş olduğu fiyat. devam

terimler Nazım İmar Planı:Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kada devam

terimler Nirengi:Ülke Jeodezik ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bul devam

terimler Nirengi Değerleri:Her dereceden nirengilerin klasik veya uydu teknikleri ile elde edilmiş; referans yüzeyleri üzerin devam

terimler Nitelik:Bir şeyi o şey yapan onu başka şeylerden ayıran özellik. devam

terimler Norm:Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum. devam

terimler Norm Kadro:Belirli kurallara göre işgücü gerekleri belirlendikten sonra bu gereklere uygun personelin seçimi, devam

terimler Normal İş Süresi:Çalışma yaşamının tarafları için en uygun olan günlük ve haftalık iş süresi uzunluğu. devam

terimler Normal Kat:Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlar. devam

terimler Not:Hemen ulaştırılması gerekli kısa haberleri iletmek amacıyla yazılan, kısa yazılar. devam

terimler Numune:Örnek, Suret. devam

terimler Nüfus:Bir şehir, bölge, ülke veya benzeri bir başka yerleşim biriminde yaşayan insan sayısı. devam

terimler Nüfus Dağılımı:Topluma yönelik hizmet ve etkinliklerin yer seçimini ve toprak kullanım biçimlerini etkileyen, nüf devam

terimler Nüfus Dinamiği:Doğum, ölüm ve göç olayları sonucunda nüfus içinde gerçekleşen sayısal ve yapısal değişim süreci. devam

terimler Nüfus İndeksi:Dolaylı araçlarla gerçekleştirilen, bir nüfusun büyüklüğü ya da diğer özellikleriyle ilgili tahmin devam

terimler Nüfus Özellikleri:Yaş dağlımı, mekân dağılımı, gelir modelleri, hane halkı oluşumu ve büyüklüğü konusunda bilgi gibi devam

terimler Nüfus Patlaması:Ülke nüfusunda, genelde beklenmedik bir şekilde ve(ya) plân dışı gelişmelerin etkisiyle( göç gibi) devam

terimler Nüfus Plânlaması:Nüfusu azaltmaya, çoğaltmaya veya aynı seviyede tutmaya yönelik plânlı programların bütünü. devam

terimler Nüfus Projeksiyonu:Geçmiş eğimlerin süreceği varsayımına dayanan, gelecekteki nüfusla ilgili öngörü. devam

terimler Nüfus Sayımı:Bir ülkedeki insanların resmi olarak belirli aralıklarla sayımı. devam

terimler Nüfus Yoğunluğu:Hektar başına düşen nüfus, nüfus kesafeti, yerleşme yoğunluğu. devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın