Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Hukuk Devleti:Başta yaşamak olmak üzere, bir devletin vatandaşlarının tüm haklarını hukuki güvence altına almış devam

terimler Hukuk Devleti İlkesi:Sadece yönetilenlerce uyulacak kurallar koymayıp, aynı zamanda koyduğu hukuk kurallarıyla kendini devam

terimler Hukuka Uygunluk Denetimi:Eylem ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetimidir. devam

terimler ILO:Uluslararası Çalışma Örgütü. devam

terimler Islah Planı:Düzensiz ve sağlıksız bir biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırlar devam

terimler ISO:Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization devam

terimler ISO 14000:Zararlı atıkların bertaraf edilmesi, çevreyi kirletmeyen üretim süreçleri ile ilgili standartlar. devam

terimler ISO 9000:Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin ku devam

terimler ISO 9001:Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve bel devam

terimler Jeodezi:Yerölçüm. 1) Yeryüzünün veya yeryüzü parçalarının şekil, büyüklük ve konum bakımından tayinidir. 2 devam

terimler Jeofizik:Yer kabuğundaki hareketlerin ve oluşumların mekanik olarak incelendiği bilim dalı. devam

terimler Jeofizik Etüd Raporu:İmar planı yapımı için zorunlu olan ve imar planına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, ar devam

terimler Jeotermal:Yer altındaki sıcak su kaynakları. devam

terimler Kabahat:5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, söz konusu kanun hükümlerinin, karşılığında idari yaptırım devam

terimler Kabul Komisyonu:Satınalma Müdürlüğü tarafından ihale veya pazarlık usulü ile alınan malzeme ve hizmetlerin Teknik devam

terimler Kaçak İnşaat:Kendi arsası veya başkasının arsasına (arsa sahibinden inşaat yapmak için muvafakat alarak) beledi devam

terimler Kadastro:Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yeryüzü üzerindeki konumlarının alanlarını, değerlerini, devam

terimler Kadastro Adası:Kadastro yapıldığı zaman var olan ada. devam

terimler Kadastro Parseli:Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsel. devam

terimler Kadastro Planı:Bir beldede bulunan sınırları ve alanları belirli bir şekilde tapuca tescil edilmiş arazi parçalar devam

terimler Kademe:Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, personelin aylığındaki ilerley devam

terimler Kademe İlerlemesi:Devlet memurunun bulunduğu derece içerisinde bir kademeden bir üst kademeye geçmesi (yatay ilerlem devam

terimler Kadro:Kadro, "bir görevin (işin) yürütülmesi için gereken, bir cinsten şeylerin topu" anlamını ifade etm devam

terimler Kadük Olma:Bir yasama dönemi içinde verilen bir kanun tasarı veya teklifinin, o yasama dönemi içinde yasalaşm devam

terimler Kafeşantan / Cafe:Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşterilerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi m devam

terimler Kagir:Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; yığma yapı, kargir. devam

terimler Kahvehane:Kahve, çay, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği, kumar kastı olmaksızın tavla, okey, do devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın