eğitim sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerHukuk Devleti: Başta yaşamak olmak üzere, bir devletin vatandaşlarının tüm haklarını hukuki güvence altına almış olması.

  terimlerHukuk Devleti İlkesi: Sadece yönetilenlerce uyulacak kurallar koymayıp, aynı zamanda koyduğu hukuk kurallarıyla kendini de bağlı gören Devlet.

  terimlerHukuka Uygunluk Denetimi: Eylem ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetimidir.

  terimlerILO: Uluslararası Çalışma Örgütü.

  terimlerIslah Planı: Düzensiz ve sağlıksız bir biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek suretiyle mevcut dur

  terimlerISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization

  terimlerISO 14000: Zararlı atıkların bertaraf edilmesi, çevreyi kirletmeyen üretim süreçleri ile ilgili standartlar.

  terimlerISO 9000: Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehber

  terimlerISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standartt

  terimlerJeodezi: Yerölçüm. 1) Yeryüzünün veya yeryüzü parçalarının şekil, büyüklük ve konum bakımından tayinidir. 2) Yeryüzünün ölçülmesi, hesab

  terimlerJeofizik: Yer kabuğundaki hareketlerin ve oluşumların mekanik olarak incelendiği bilim dalı.

  terimlerJeofizik Etüd Raporu: İmar planı yapımı için zorunlu olan ve imar planına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazi yapısına göre sismik ve rezistivite

  terimlerJeotermal: Yer altındaki sıcak su kaynakları.

  terimlerKabahat: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, söz konusu kanun hükümlerinin, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızl

  terimlerKabul Komisyonu: Satınalma Müdürlüğü tarafından ihale veya pazarlık usulü ile alınan malzeme ve hizmetlerin Teknik Şartname ve sözleşmeye uygun şekilde k

  terimlerKaçak İnşaat: Kendi arsası veya başkasının arsasına (arsa sahibinden inşaat yapmak için muvafakat alarak) belediyeden usulüne uygun inşaat ruhsatı almadan

  terimlerKadastro: Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yeryüzü üzerindeki konumlarının alanlarını, değerlerini, üzerlerindeki hal ve yükümlülükler

  terimlerKadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan ada.

  terimlerKadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsel.

  terimlerKadastro Planı: Bir beldede bulunan sınırları ve alanları belirli bir şekilde tapuca tescil edilmiş arazi parçalarını gösteren haritalar.

  terimlerKademe: Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, personelin aylığındaki ilerleyiş adımı.

  terimlerKademe İlerlemesi: Devlet memurunun bulunduğu derece içerisinde bir kademeden bir üst kademeye geçmesi (yatay ilerlemesi) ve bu şekilde maaşının artması.

  terimlerKadro: Kadro, "bir görevin (işin) yürütülmesi için gereken, bir cinsten şeylerin topu" anlamını ifade etmektedir. Kadro sözcüğü bazı kez, bir i

  terimlerKadük Olma: Bir yasama dönemi içinde verilen bir kanun tasarı veya teklifinin, o yasama dönemi içinde yasalaşmaması durumunda, artık görüşülme olanağ

  terimlerKafeşantan / Cafe: Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşterilerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi meşrubat verilmekle beraber şarap, bira

  terimlerKagir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; yığma yapı, kargir.

  terimlerKahvehane: Kahve, çay, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği, kumar kastı olmaksızın tavla, okey, domino ve benzerleri ile her türlü kağıt o

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın