Yazılı Sınav Soruları
28 Ekim 2016 Cuma

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüHarcama Kalemi : Personel giderleri, yolluklar, hizmet alımları, tüketim malları ve mal... devam et

  terimler sözlüğüHarcama Talimatı : İdare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için gi... devam et

  terimler sözlüğüHarcama Yetkilisi : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 31. maddesine gör... devam et

  terimler sözlüğüHarcırah : 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ödenmesi gereken yol masrafı, günd... devam et

  terimler sözlüğüHarç : Yapıda tuğla ve taşları birbirine bağlamak ve kagir duvar ile tavanlar... devam et

  terimler sözlüğüHarita : Yeryüzündeki bir bölgenin belirli bir ölçekte kağıt üzerine çıkarılmas... devam et

  terimler sözlüğüHarita Bilgileri : Jeodezik (nirengi, nivelman, astronomik, sıklaştırma, çekül sapması, j... devam et

  terimler sözlüğüHastalık İzni : Hastalanan personele, hekim raporu üzerine verilen izin.... devam et

  terimler sözlüğüHata Sınırı : Ölçü değerleri ile plân değerleri arasındaki kabul edilebilir en büyük... devam et

  terimler sözlüğüHava Fotoğrafı : Havadan monoskopik veya stereoskopik olarak, değişik ölçeklerde alınan... devam et

  terimler sözlüğüHava Kirliliği : Toz, gaz, sis, koku, duman ya da buhar gibi kirleticilerin insan, bitk... devam et

  terimler sözlüğüHayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı : Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, Belediye sınırları ve mücavir alanl... devam et

  terimler sözlüğüHazırlık Soruşturması : Savcının yürüttüğü, isnat ve beraat delillerinin toplanmasını amaçlaya... devam et

  terimler sözlüğüHedeflerle Yönetim : Yönetici ile çalışanının karşılıklı görüşerek hedef belirlemesini ve b... devam et

  terimler sözlüğüHemşeri : Bir beldede ikamet eden kişiler.... devam et

  terimler sözlüğüHesap Verilebilirlik : Kısaca bir kimsenin yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklama... devam et

  terimler sözlüğüHesap Verme Sorumluluğu : Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve ... devam et

  terimler sözlüğüHeterarşi : Karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki aktivitelerin eşgüdümünü ve ... devam et

  terimler sözlüğüHeyelan : Jeolojik materyallerin yerçekimi kuvveti etkisiyle yamaç aşağı hareket... devam et

  terimler sözlüğüHidrografi : Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridind... devam et

  terimler sözlüğüHidrografik — Oşinografik Değerler : Deniz, nehir, göl ve diğer bütün sularda, bunların kıyı şeridinde; sey... devam et

  terimler sözlüğüHiyerarşi : Altlık — üstlük ilişkisi.... devam et

  terimler sözlüğüHizmet İçi Eğitim : Personelin çalıştığı kuruluşun amaçlarını benimsemekte ve desteklemekt... devam et

  terimler sözlüğüHizmet Kusuru : İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da iş... devam et

  terimler sözlüğüHizmet Sözleşmesi : İşçinin, belirli veya belirsiz bir süre iş görmeyi ve işverenin de bun... devam et

  terimler sözlüğüHizmet Yerinden Yönetim : Belli bir coğrafi alana bağlı olmaksızın hizmetlerin uzandığı bir çok ... devam et

  terimler sözlüğüHizmette Vatandaşa Yakınlık : Subsidiarity. Bu ilke, bir hizmetin prensip itibarı ile vatandaşa en y... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın