Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Gravite:İki nesne arasındaki çekim gücü, yerçekimi. devam

terimler Gravite Değerleri ve Gravimetrik Haritalar:Yerçekimi değerleri, gravimetrik çekül sapması, jeoidondülasyonu ve grevite anomalileri ile bu değ devam

terimler Grev:İşçilerin toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması durumunda, toplu olarak üretimi ve y devam

terimler Grev Ertelemesi:Bakanlar Kurulu'nun "genel sağlık" ya da "milli güvenlik" gerekçe göstererek grevleri 60 gün ertel devam

terimler Grev Oylaması:Grev ilanının yapıldığı tarihte, ilgili işyerinde çaışan işçilerin grevin yapılıp yapılmaması konu devam

terimler Grup:Birbirleriyle ilişkide bulunan en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, belirli beklenti ve amaçl devam

terimler GSMH:Gayri Safi Milli Hasıla. Genellikle bir yılda, bir ülkenin sahip olduğu kaynaklarla üretilen tüm t devam

terimler GSYİH:Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Genellikle bir yılda, bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm tamaml devam

terimler Günübirlik Turizm Tesisleri:Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen duş, gölgelik, soyunma kabini, WC, kafe — bar, pastane, devam

terimler Gürültü Kirliliği:İnsanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler. devam

terimler Gürültü Kontrolü:Herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğine sahip sesleri, kabul edilebilir seviyeye i devam

terimler Gürültü Sertifikası:Hava aracının çıkardığı gürültü bakımından Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nca yayınlanan k devam

terimler Gürültüye Duyarlı Alan ve Kullanımlar:Kamu ve özel mülkiyetli arazilerde kurulmuş ve içinde yeralan olaylar gereği, istenen seslerin en devam

terimler Haberleşme Vergisi:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telef devam

terimler Haciz:Kesinleşmiş icra takibinin konusu olan bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla borçluya ait ve h devam

terimler Hafriyat:Kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma. devam

terimler Hafriyat Toprağı:İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda ol devam

terimler Hak:Hukuken korunan yarar. devam

terimler Hakediş:Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onayla devam

terimler Hakediş Programı:Tanım ve maliyetler ile birlikte işçilik ve malzemeyi içeren pozların toplamı sözleşme bedelini ve devam

terimler Halk Denetçisi:Ombudsman. Her ilde, mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından kurul devam

terimler Halkoyu:Referandum; bir sorun hakkında halkın desteğini alabilmek için o hususun halkın kararına bırakılma devam

terimler Hamam:Yıkanmak için hizmete açılmış umuma açık yer. devam

terimler Han:Yol üzerlerinde, şehir veya kasabalarda yolcuların konaklamaları için yapılmış otel benzeri yerler devam

terimler Hane:Ev—mesken anlamına geldiği gibi, bir şeyin bölündüğü, yarıldığı kısımlardan her birisi. devam

terimler Hane Halkı:Çoğu zaman aile ile eşanlamlı olan hane halkı terimi, bir arada yaşayan fertlerden meydana gelen s devam

terimler Harcama Birimi:Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim. devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın