Eğitim Sitesi

Bektaşi Nedir? Bektaşi Hakkında Kısaca Bilgi

Bektaşi Terimi Hakkında Bilgiler

BektaşiTarih Terimi Olarak Bektaşi:
Hacı Bektaş-ı Veli'nin kurduğu tarikatın adı. Bu tarikata mensup olan.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Muhkem: Sağlam, sağlamlaştırılmış. devam et

  box Hacı: Din buyruklarını yerine getirmek için Hacc'a (Mekke'ye) gitmiş kişi. devam et

  box Cihat: Din uğruna yapılan savaş. Cihad olarak da ifade edilmektedir. devam et

  box Taassup: Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu. Bağnazlık. devam et

  box Seferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinisavaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokanhazırlıkların ve önl devam et

  box Akın: 1- Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleriyle, Osmanlı Devleti'nde özellikle Hristiyanların yaşadıkları bölgelere, Türkmen savaşçılarının düzenl devam et

  box Yeniçeri: Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan kapıkulu ocakları örgütlenmesinin en ayrıcalıklı ve en eski sınıfı. Örgütlenmesi I. Murat Dönemi'nin i devam et

  box Karavela: Yalnız yelkenlerle yürüyen gemi türlerindendir. devam et