Oyun Siteleri

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

  terimlerSlalom: Belirli aralıklarla konan işaretlerin aralarından geçerek yapılan çalışma.

  terimlerSlalom: Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü.

  terimlerSlapping: Masajda darbelemenin (vuruş) alt uygulama tekniği. Avuçla yapılan darbeleme.

  terimlerSlogan: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz.

  terimlerSmaç: Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma, küt.

  terimlerSoğuma: Fiziksel aktivite sonrası yapılan yavaş yavaş soğumadır.

  terimlerSolunum Dakika Volümü: Bir dakikada akciğerlere alınan hava miktarı.

  terimlerSomatotip: Vücut tipi.

  terimlerSosyal Bütünleşme: Bir toplumu oluşturan, topluluk, grup ve kurumları gibi, sosyal yapının çeşitli ögeleri arasındaki birbirini tamamlayabilme durumu.

  terimlerSosyal Çözülme: Bir toplumda maddi ve manevi kültür öğelerinin bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini

  terimlerSosyal Dayanışma: Grup içindeki bireylerin diğer bireylerle uyumlu ilişkilere girmesi ile ortaya çıkan durum.

  terimlerSosyal Değerler: Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlar.

  terimlerSosyal Değişme: Bir toplumda ekonomik büyüme ile birlikte sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda bir ilerlemenin olması.

  terimlerSosyal Düzen: Bir toplumdaki üretim güçleri ve üretim ilişkileriyle din, hukuk, eğitim gibi kurumların karşılıklı bağımlılık içinde oluşturdukları

  terimlerSosyal Grup: Belli ortak özelliklere sahip, etkileşim ve ilişki içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin meydana getirdiği göreli bir sürekliliği olan b

  terimlerSosyal Hareketlilik: Kişilerin, ailelerin ve sosyal grupların toplum içinde sahip oldukları bir statüden diğer bir statüye veya bir tabakadan diğer tabakaya geçme

  terimlerSosyal İlişki: Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı ve belirli amaçlar etrafında kurulan sosyal bir bağ.

  terimlerSosyal Kategori: Bazı ortak özelliklere sahip olan fakat birbirleri ile ilişkide bulunmaları ya da birbirlerini tanımaları gerekmeyen kişilerden oluşan bütün

  terimlerSosyal Kontrol: Bireylerin veya sosyal grupların sosyal düzeninin gereklerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya yönelik önlemlerin tümü.

  terimlerSosyal Kurum: Birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların, toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini ve bu davranışlar

  terimlerSosyal Normlar: Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallar.

  terimlerSosyal Olay: Toplum içinde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belirli olan birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşum ve değişim.

  terimlerSosyal Olgu: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tespit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değ

  terimlerSosyal Prestij (İtibar): Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan durum.

  terimlerSosyal Sınıf: Toplumun düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan insanlar tarafından

  terimlerSosyal Statü: Bir sosyal pozisyonunun diğer sosyal pozisyona göre işgal ettiği durum.

  terimlerSosyal Tabakalaşma: Toplumu meydana getiren üyelerin ya da öğelerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik sıralanmaları.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   27 28 29 30 31 32 33   SONRAKİ   »»

  Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 969

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın