Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

terimler Slalom:Belirli aralıklarla konan işaretlerin aralarından geçerek yapılan çalışma. devam

terimler Slalom:Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir ya devam

terimler Slapping:Masajda darbelemenin (vuruş) alt uygulama tekniği. Avuçla yapılan darbeleme. devam

terimler Slogan:Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz. devam

terimler Smaç:Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma, küt. devam

terimler Soğuma:Fiziksel aktivite sonrası yapılan yavaş yavaş soğumadır. devam

terimler Solunum Dakika Volümü:Bir dakikada akciğerlere alınan hava miktarı. devam

terimler Somatotip:Vücut tipi. devam

terimler Sosyal Bütünleşme:Bir toplumu oluşturan, topluluk, grup ve kurumları gibi, sosyal yapının çeşitli ögeleri arasındaki devam

terimler Sosyal Çözülme:Bir toplumda maddi ve manevi kültür öğelerinin bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen devam

terimler Sosyal Dayanışma:Grup içindeki bireylerin diğer bireylerle uyumlu ilişkilere girmesi ile ortaya çıkan durum. devam

terimler Sosyal Değerler:Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlar. devam

terimler Sosyal Değişme:Bir toplumda ekonomik büyüme ile birlikte sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda bir ilerlemenin olm devam

terimler Sosyal Düzen:Bir toplumdaki üretim güçleri ve üretim ilişkileriyle din, hukuk, eğitim gibi kurumların karşılıkl devam

terimler Sosyal Grup:Belli ortak özelliklere sahip, etkileşim ve ilişki içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin meyd devam

terimler Sosyal Hareketlilik:Kişilerin, ailelerin ve sosyal grupların toplum içinde sahip oldukları bir statüden diğer bir stat devam

terimler Sosyal İlişki:Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı ve belirli devam

terimler Sosyal Kategori:Bazı ortak özelliklere sahip olan fakat birbirleri ile ilişkide bulunmaları ya da birbirlerini tan devam

terimler Sosyal Kontrol:Bireylerin veya sosyal grupların sosyal düzeninin gereklerine uygun biçimde davranmalarını sağlama devam

terimler Sosyal Kurum:Birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların, toplum içinde nasıl devam

terimler Sosyal Normlar:Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle dav devam

terimler Sosyal Olay:Toplum içinde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belirli olan birden fazla kişiyi ilgilendi devam

terimler Sosyal Olgu:Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak devam

terimler Sosyal Prestij (İtibar):Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan durum. devam

terimler Sosyal Sınıf:Toplumun düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen ve devam

terimler Sosyal Statü:Bir sosyal pozisyonunun diğer sosyal pozisyona göre işgal ettiği durum. devam

terimler Sosyal Tabakalaşma:Toplumu meydana getiren üyelerin ya da öğelerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik sırala devam

DİĞER SAYFALAR:

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 969

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın