Oyun Siteleri

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

  terimlerProfil: Bir kişi veya eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü.

  terimlerProksimal: Gövdeye ve başlangıca yakın olan, gövdeye, merkeze doğru.

  terimlerPropaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı, başkalarına tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla söz, yazı gibi yollarla gerçekleştirilen çalışma.

  terimlerProtein: 1. Hücrelerin yapı taşı. Aminoasit içeren bileşimler. Temel besin maddelerinden biri. 2. Amino asitlerin peptit bağı ile birbirlerine bağl

  terimlerProtokol: Devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerd

  terimlerProvitamin: Vitaminin ön maddesi.

  terimlerPsikoanalitik Kuram: Freud tarafından ortaya atılan, kişiliğin id, ego ve süper egonun bileşiminden oluştuğunu belirten kişilik kuramı.

  terimlerPsikoloji: İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı.

  terimlerPuan: Belli kıstaslarla elde edilen sayısal değer.

  terimlerPulmoner: Akciğere ait.

  terimlerPulmoner Ventilasyon: Gazların akciğerlere girip çıkması.

  terimlerRaket: Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lastikle kaplanmış saplı araç, vu

  terimlerRakip: 1- Yarışma veya oyunda birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan taraflardan her biri. 2- Herhangi bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan

  terimlerReaksiyon: Tepki. Canlının bir uyarıya vermiş olduğu cevap.

  terimlerReçine: Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı.

  terimlerReferans: Bir kimsenin yararlığını, yeteneğini gösteren belge.

  terimlerRefleks: 1. Dıştan gelen bir uyarım sonucu ortaya çıkan irade dışı sinir etkinliği. 2. Bir uyarana karşı irade dışı verilen cevap. 3. Dış

  terimlerRehabilitasyon: 1. Herhangi bir nedenle çalışma yeteneğini kaybetmiş bir organa fizik tedavi ve egzersizlerle eski fonksiyonunu kazandırmak için yapılan çal

  terimlerRejenerasyon: Zedelenen doku ve organların kendilerini onararak yeniden normal duruma dönmesi. Yenilenme.

  terimlerRejim: Bir devletin yönetim biçimi, yönetme.

  terimlerRekor: Bir spor dalında daha önce erişilmiş ve ilgili makamlarca resmen onaylanmış en iyi derece.

  terimlerRekreasyon: İnsanların boş zamanlarında eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları faaliyetler.

  terimlerRektum: Kalın bağırsağın son kısmı.

  terimlerRenin: Böbrek tarafından sentezlenen kan basıncını düzenlemede rol alan enzim.

  terimlerReseptör: Uyarıyı alan duyu organı.

  terimlerResmi: Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili.

  terimlerResmi Gruplar: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve önceden belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallarına göre düzenlenmiş gruplar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   24 25 26 27 28 29 30   SONRAKİ   »»

  Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 969

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın