eğitim sitesi

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü

  terimlerKramp: Sporcuların bir veya birden fazla kas demetinde yetersiz kan dolaşımı, tek taraflı çalışma sonucu görülen ağrılı kasılma.

  terimlerKreatinin Fosfat (CP): Kaslarda enerji taşıyan bileşik.

  terimlerKriter: Nitelik ve nicelik cinsinden bir karşılaştırmaya esas olmak üzere seçilen bir standart. Ölçüt.

  terimlerKronik: Uzun süreli.

  terimlerKros: Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, hendeklerden, çukurlardan, akarsulardan geçerek, eğilimlerden çıkarak yaya yapılan uzun mesafe koşusu

  terimlerKulplu Beygir: Jimnastikte destek olarak kullanılan, gövdesinin ortasında gereğinde sökülüp takılabilen yarım halka biçiminde aralıklı iki kulpu olan ara

  terimlerKulvar: 1- 800 metreye kadar olan atletizm yarışlarında ya da kimi yarışların ilk turlarında, atletlerin özel olarak kullandığı, beyaz çizgilerle

  terimlerKupa: Spor karşılaşmalarında veya çok takımlı organizasyonlarda birinciye veya ilk üç dereceye girenlere verilen metalden yapılmış hediye.

  terimlerKurul: Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey.

  terimlerKurum: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşan örgütlü ve sistemli kuruluşlardır.

  terimlerKurumsal: Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan.

  terimlerKurumsallaşmak: Örgütlü duruma gelmiş süreklilik kazanan örgüt.

  terimlerKutsiyet: Kutsallık.

  terimlerKuvars: Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü.

  terimlerKuvvet: Bir dirence karşı koyabilme gücü.

  terimlerKültür: Tarihsel ve sosyal değişme süreci içinde oluşturulan, bütün maddi ve manevi değerleri ile bunları oluşturmada ve gelecek kuşaklara iletmede

  terimlerKültür Fizik: Sporda yeterlilik amacıyla vücudun hareketlere uyumunu sağlayan çalışmalar.

  terimlerKültürel: Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

  terimlerKültürel Kalkınma: İnsanların ortaya çıkardığı maddi ve manevi unsurlar.

  terimlerLaktak: Laktik asitten oluşan tuz.

  terimlerLaktat: Laktik asitten oluşan bir tuz.

  terimlerLaktik Asit: 1. Kasta yeterli oksijen bulunmadığı için glikozun tamamen parçalanamadığı oksijensiz enerji oluşum sistemin (laktik asitli sistem) yan ürü

  terimlerLaktik Asit Sistemi: Glikozun kısmen parçalanarak laktik aside dönüştüğü ve ATP üretildiği anaerobik enerji sistemi. 1-3 dakikalık yüksek yoğunluktaki enerji

  terimlerLaktoz: 1. Sütte bulunan şeker, süt şekeri. 2. Glikoz ve galaktoz moleküllerinin bileşiminden (glikoz + galaktoz) oluşan şeker.

  terimlerLenf: Vücutta lenf damarları içinde akan renksiz kan.

  terimlerLenfatik: Dokulardaki zararlı maddelerin elimine edilmesi ve gerekli olanların venöz dolaşıma aktarılmasını sağlayan sistem. Akkanla ilgili lenfe ait.

  terimlerLeptozom: Uzun boylu, dar gövdeli, yağ dokusunun bütün vücutta az olduğu vücut tipi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 969

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın