Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bazik Oksit Nedir? Bazik Oksit Hakkında Kısaca Bilgi

Bazik Oksit Terimi Hakkında Bilgiler

Bazik OksitKimya Terimi Olarak Bazik Oksit:
Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Lewis asidi: Bir elektron çifti alıcısı. devam et

  box Oda koşulları: 25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç koşulları. devam et

  box Foton: Elektromanyetik ışınları oluşturan bölünmez dalga paketleri.Işık taneciği. Işık ışınının enerjisi bu fotonlar içinde yoğunlaşmıştır. devam et

  box Çözelti: İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde tamamen çözünmesi sonucu oluşan homojen karışıma çözelti denir. devam et

  box Brönsted-Lowry teorisi: Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi. devam et

  box Yüzey Gerilimi: Moleküller arası çekim kuvvetinden dolayı sıvının yüzeyinde oluşan kuvvet. devam et

  box Sterik etki: Hacimce büyük olan radikal grupların kimyasal tepkime hızına etkisi. devam et

  box Kütlenin korunumu yasası: Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkime sonunda oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eden yasa. devam et