Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Başlangıç Marjı Nedir? Başlangıç Marjı Hakkında Kısaca Bilgi

Başlangıç Marjı Terimi Hakkında Bilgiler

Başlangıç MarjıEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Başlangıç Marjı:
Müşterinin yapacağı işlemlerde teminat olarak alınan ilgili kurumca belirlenmiş başlangıç miktarı.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Kupon: Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına katılma hakları) kullanımını teminen hisse senetleri devam et

  box Mikroekonomi: Ekonomik olayları bireysel açıdan ele alan ve çözümleyen ekonomidir. Özellikle tüketicilerin ve firmaların davranış biçimlerini inceleme konusu yapar. devam et

  box Ciranta: Emre muharrer senedin arkasını imzalayarak, bir başkasına devreden kişi. devam et

  box Reel Getiri: Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir. devam et

  box Aktarım Mekanizması: Para politikası araçlarına yönelik alınan kararların çeşitli kanallarla toplam talebi ve bu şekilde üretim, tüketim ve istihdam gibi reel ekonomik akt devam et

  box Piyasaya Göre Ayarlama: Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma fiyatı ile bir önceki gün piyasada oluşan uzlaşma fiyatı arasındaki farkın devam et

  box Tahsil: Verginin tahsili kanununa uygun surette ödenmesidir. devam et

  box Gider: Bir mal veya hizmet alımı ile ilgili olarak, bir şirketin varlıklarında ortaya çıkan eksilme veya borçlarda görülen artma. devam et