Eğitim Sitesi

Basınç Nedir? Basınç Hakkında Kısaca Bilgi

Basınç Terimi Hakkında Bilgiler

BasınçKimya Terimi Olarak Basınç:
Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basınç kuvvet ile doğru orantılı, yüzey alanı ile ters orantılıdır.

 

BasınçFen Bilimleri Terimi Olarak Basınç:
Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvet.

 

BasınçCoğrafya Terimi Olarak Basınç:
Atmosfer içindeki maddelerin ağırlığının yeryüzündeki ve atmosfer içindeki cisimler üzerine yaptığı baskıdır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Enerji Seviyesi: Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerdir. devam et

  box Tersinir tepkime: Çok küçük bir değişiklikle tersine çevrilebilen tepkime. devam et

  box SI birimleri: Uluslararası kurumların kabul ettiği çeşitli ölçü birimleri. devam et

  box Asit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu derişimin devam et

  box Çökelek: Tepkime sonucunda çözeltide çözünmediğinden, katı olarak ayrılabilen çözeltinin dibinde toplanan madde. devam et

  box Kütle Numarası: 1- Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı 2-Bir atomun çekirdeğinde bulunan nötronların ve protonların toplamı. devam et

  box Aromatik Hidrokarbon: Benzen halkası içeren hidrokarbon. devam et

  box Kimyasal kinetik: Kimyasal reaksiyonun hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı. devam et