Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Basamak Değeri Nedir? Basamak Değeri Hakkında Kısaca Bilgi

Basamak Değeri Terimi Hakkında Bilgiler

Basamak DeğeriMatematik-Geometri Terimi Olarak Basamak Değeri:
Rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre gösterdiği değerlere denir. Örnek : 1048 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri 40'tır.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Ölçek: 1- Planda verilen iki nokta arasındaki uzunluğun bu iki nokta arasındaki gerçek uzunluğa oranına ölçek denir. 2- Bir harita veya resimde görülen uz devam et

  box Çevre: 1-Bir çokgenin bütün kenar uzunluklarının toplamı. 2-Bir çokgen oluşturan doğru parçalarının uzunlukları toplamı o çokgenin çevresini verir. devam et

  box Süsleme: Çokgenlerin boşluk kalmadan üs üste gelmeden belirli bir kurala göre düzlemi kaplaması. devam et

  box Mod: Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu denir. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur. Örnek devam et

  box Üst Çeyrek: Bir veri grubunda ortancanın sağındaki veri grubunun ortancası. devam et

  box Tam Kare: Bir polinomun (ya da bir harfli ifadenin) karesi olan ifade. devam et

  box Düzgün Kaplama: 1- Bir düzlemsel bölgenin boşluk kalmayacak ve figürler üst üste gelmeyecek biçimde yansıma, dönme, öteleme ve ötelemeli yansıma dönüşümleri yardımıyl devam et

  box İki Yönlü Koşullu Önerme: pq biçimindeki bileşik önermedir devam et