Eğitim Sitesi

Basamak Değeri Nedir? Basamak Değeri Hakkında Kısaca Bilgi

Basamak Değeri Terimi Hakkında Bilgiler

Basamak DeğeriMatematik-Geometri Terimi Olarak Basamak Değeri:
Rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre gösterdiği değerlere denir. Örnek : 1048 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri 40'tır.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Ters (Zıt) Vektörler: Doğrultu ve uzunlukları aynı, yönleri farklı olan vektörler. devam et

  box Olmayana Ergi Metodu: 1- Bir teoremde hükmün değilini doğru varsayıp hipotezin değilini elde ederek yapılan ispattır. 2- Bir teoremde hükmün değilini doğru varsayıp hipo devam et

  box Ayrıt: Cisimlerin herhangi iki yüzeyinin arakesiti. Prizmanın bir kenarı. İki düzlemin ara kesiti. devam et

  box Polinom Eşitliği: Aynı dereceli terimlerin kat sayıları eşit olan iki polinom P(x) ile Q(x) ise P(x) = Q(x) eşitliği. devam et

  box Rasyonel Kuvvet: Bir sayının tam sayı olmayan kuvveti. devam et

  box Yöndeş Açılar: Aynı yöne bakan açılar. devam et

  box Bölünen: Bölme işleminde eşit bölümlere ayrılması gereken sayı, miktar. devam et

  box Ekstremum Değer: Fonksiyonun en büyük ve en küçük değerlerinden her biri. devam et