Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Banknot Nedir? Banknot Hakkında Kısaca Bilgi

Banknot Terimi Hakkında Bilgiler

BanknotHukuk Terimi Olarak Banknot:
Devlet Bankası tarafından çıkartılan kağıt para.

 

BanknotEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Banknot:
Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz taşımayan kıymetlerdir. Yasal ödeme aracıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL Banknot basmaya yetkili tek kurumdur.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ul devam et

  box Tasallut: Musallat olma, saldırma, sarkıntı. devam et

  box Yasama Dokunulmazlığı: Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet. devam et

  box Mütevelli: bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf yönetim kurulu devam et

  box Hâzık: İşinin ehli, usta, Maharetli, becerikli, mahir, Usta doktor, uzman hekim. devam et

  box Gayri kabili rücu: Geri dönülemez devam et

  box Muaccel: İvedi, peşin, vadesi (eceli) gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş. devam et

  box Merci: Başvurulacak yer veya makam. devam et