Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bakıma Muhtaçlık Derecesi Nedir? Bakıma Muhtaçlık Derecesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bakıma Muhtaçlık Derecesi Terimi Hakkında Bilgiler

Bakıma Muhtaçlık DerecesiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bakıma Muhtaçlık Derecesi:
Değişik derecelerde başkalarının fizikî desteğine ihtiyaç duyma durumudur.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Nüfus Projeksiyonu: Geçmiş eğimlerin süreceği varsayımına dayanan, gelecekteki nüfusla ilgili öngörü. devam et

  box Parsel Numarası: Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1) den başlayarak verilen numara. devam et

  box Bütçe Yılı: Bir bütçenin uygulanmaya başladığı günden ertesi yıl aynı güne kadar geçen süre. devam et

  box Yapı Malikinin Sorumluluğu: Bir binanın veya diğer yapı eseri malikinin, bunların çürük yapılmasından veya korunmasındaki kusurundan dolayı sorumlu tutulması. devam et

  box Amenajman Planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için, bakım, ıslah, otlatma, dinlendirme, to devam et

  box Amme İdaresi: Kamu Yönetimi. devam et

  box Otlatma Hakkı: Bir veya birden fazla köy veya belediyeye tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve kışlaklarda, çiftçilerin her birinin müşterek otlatabileceği büyükbaş ha devam et

  box Meskun Alan: Bkz: Yerleşik Alan. devam et