Eğitim Sitesi

Bakanlık Nedir? Bakanlık Hakkında Kısaca Bilgi

Bakanlık Terimi Hakkında Bilgiler

BakanlıkSosyal Bilgiler Terimi Olarak Bakanlık:
Bakanın yönetimi altındaki örgütlerin bütünü ya da örgütlerin bulunduğu yer.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Tarih: İnsanların geçmişte meydana getirdikleri olayları yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içersinde inceleyen bilim dalıdır. Tarih incelenirk devam et

  box Petrokimya: Petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi dalı. devam et

  box Kapsam geçerliği: Bir ölçümün bir kavramın farklı anlamlarını kapsaması. devam et

  box Haberleşme: Karşılıklı olarak haber alıp verme, iletişim. devam et

  box Epigrafi:  Anıtlar ve kitabeler bilimi. Eski anıtların ve kitabelerin okunmasında ve aydınlatılmasında etkilidir. devam et

  box Doğalcılık: Alan araştırmasına, nesnel toplumsal gerçekliğin var olduğu ve bunun gözlenebileceği ve doğru rapor edilebileceği varsayımıyla yaklaşma. devam et

  box Sermaye: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital. devam et

  box Panslavizm: Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında toplama amacı güden politik akım ve hareket. devam et