Eğitim Sitesi

Bahriye Nazırı Nedir? Bahriye Nazırı Hakkında Kısaca Bilgi

Bahriye Nazırı Terimi Hakkında Bilgiler

Bahriye Nazırıİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Bahriye Nazırı:
Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Teali: Yükselme, yükseltme ve yücelme. devam et

  box Telkin: Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. devam et

  box Nâmüsait: Uygun olmayan, elverişsiz. devam et

  box Temaşa: Hoşlanarak bakma, seyretme. devam et

  box Realist: Gerçekçi. devam et

  box Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma. devam et

  box Mali: Parasal, para ile İlgili. devam et

  box İktisat: Ekonomi. devam et