Eğitim Sitesi

Bahriye Nazırı Nedir? Bahriye Nazırı Hakkında Kısaca Bilgi

Bahriye Nazırı Terimi Hakkında Bilgiler

Bahriye Nazırıİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Bahriye Nazırı:
Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Federal: Federasyon durumunda birleşmiş olan. devam et

  box Taktik: Türlü savaş araçlarını belli bir sonuca ulaşmak amacıyla etkili biçimde birleştirerek ve kullanarak kara, deniz veya hava savaşını yönetme sanatı. devam et

  box Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma. devam et

  box Müfreze: Türlü askeri görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçiçi olarak oluşturulan grup. devam et

  box Darülfünun: Üniversite reformu öncesinde İstanbul Üniversitesinin eski adı. devam et

  box Mevzi: Savaşta bir askerî birliğin savunduğu yer parçası veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge. devam et

  box Bildiri: Resmi bir makam, kurum veya resmi olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyo devam et

  box Tevhit: Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. Tek tanrıcılık. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. devam et