Eğitim Sitesi

Bağlayıcı Ünsüz Nedir? Bağlayıcı Ünsüz Hakkında Kısaca Bilgi

Bağlayıcı Ünsüz Terimi Hakkında Bilgiler

Bağlayıcı ÜnsüzTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bağlayıcı Ünsüz:
1. Ünlüyle biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile başlayan bir ek eklendiğinde veya ünlüyle başlayan başka bir kelime ile birleştiğinde aradaki ses boşluğunu ve ünlü çatışmasını önlemek için kullanılan ünsüz, koruyucu ünsüz: anla-y-an, dinle-y-en gibi.

2. Ünlüyle biten sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, iki ünlünün yan yana gelmesini önlemek amacıyla araya n, s, ş, y ünsüzlerinden birini alır. Buna kaynaşma, bu harflere de kaynaştırma harfi denir.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ahenk: Uyum devam et

  box Yaklaşma Fiili: A'lı zarf-fiil biçimindeki bir esas fiille bu esas fiildeki oluş ve kılışın, istenmediği halde gerçekleşmesine çok yaklaşıldığı kavramını veren yaz- y devam et

  box Batı Türkçesi: Göktürkçeden sonra Oğuzca ile devam eden, Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile şu ana kadar gelen Türkçe. devam et

  box Ara Cümle: 1. Bir cümlede açıklama, istek vb. amaçlarla cümle yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan iki virgül veya iki çizgi arasına sokulan cümle. 2. devam et

  box Brifing: Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açıklama. devam et

  box Olumsuzluk Ekleri: "-ma, -maz" ekleri. devam et

  box Dolaylı Söz Söyleme: Kinaye Bilgilerine Bakınız. devam et

  box Jargon: Belli ve dar kesim arasında kullanılan yapay dil. devam et