eğitim sitesi
28 Ekim 2016 Cuma

Bağımsız Üretici Nedir? Bağımsız Üretici Hakkında Kısa Bilgi

Bağımsız ÜreticiElektrik Terimi Olarak Bağımsız Üretici :
(a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üreticiyi,

(b) Dikey entegreli yükümlülüklerin olmadığı ve teklif verme usulünün uygulandığı Üye Devletlerde (a) bendindeki tanıma uyan enterkonnekte sisteme bağlantı konusunda istisnai önceliğe sahip olmayabilen bir üreticiyi.

 

Benzer Elektrik Terimleri :