Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bağımsız Sıralı Tümce Nedir? Bağımsız Sıralı Tümce Hakkında Kısaca Bilgi

Bağımsız Sıralı Tümce Terimi Hakkında Bilgiler

Bağımsız Sıralı TümceTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bağımsız Sıralı Tümce:
Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan tümceler.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Nitelik Zarfı: 1. Fiilin meydana geliş biçimini, sıfat ve zarfların niteliklerini belirten zarf: güzel konuşma, yanlış anlamak, bilerek yapmak vb. 2. Eylemlerin g devam et

  box Gönderge: Bir nesnenin gerçek yaşamdaki kendi varlığı. devam et

  box Sıfat: 1. Somut ve soyut ad ve kavramları niteleme, belirtme, yer gösterme, sayı gösterme, sorma gibi çeşitli yönlerden vasıflandıran, sınırlayan, kelime tür devam et

  box Öğrenilen Geçmiş Zaman: Duyulan geçmiş zaman. Rivayet, "-miş" ekiyle yapılır. devam et

  box Gırtlak Ünsüzü: Gırtlakta oluşan ünsüz."h"ünsüzü gibi ünsüzler. devam et

  box Sıfat Tamlaması: Somut, soyut adları ve kavramları çeşitli yönleriyle nitelemek veya belirtmek maksadıyla ve ona bağlı sıfatın tamlama dizilişinde oluşturduğu söz grub devam et

  box Edebi: Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin. devam et

  box Kişi Zamiri: İnsan adlarının yerine kullanılan zamir. devam et