Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bağımsız Sıralı Tümce Nedir? Bağımsız Sıralı Tümce Hakkında Kısaca Bilgi

Bağımsız Sıralı Tümce Terimi Hakkında Bilgiler

Bağımsız Sıralı TümceTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bağımsız Sıralı Tümce:
Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan tümceler.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Addan Ad Türeten Ekler: Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak biçimde kelime türeten ek: al/al+lı, baş/baş+lık, yol devam et

  box Yalın Hâl: Bir adın ad durum eklerini almamış biçimi. Yalın ad. devam et

  box Devrik Cümle: Anlamı güçlendirmek veya güzelleştirmek için Türkçenin normal söz dizimine aykırı olarak yüklemi öteki cümle ögelerinden daha önce gelen cümle: Ne mut devam et

  box Uzun Ünlü: Uzatılarak söylenen "â, î, û" gibi ünlüler. devam et

  box Bilinen Geçmiş Zaman: Görünen geçmiş zaman. Di'li geçmiş zaman. devam et

  box Soru Zarfı: Fiillerin yer, yön, zaman, neden, nitelik ve derecelerini soru yoluyla açıklayan ve soru zamirlerinden yararlanılarak kurulan zarf: Nereye? Nerede? Ha devam et

  box Ad Tamlaması: En az iki adın bir araya gelip birbirini tamamlamasıyla oluşan sözcük öbeklerine ad tamlaması denir. Tamlamalarda ilk sözcüğe tamlayan, ikincisine ise devam et

  box Görülen Geçmiş Zaman Kipi: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Türkçede görülen geçmiş zaman -DI/-DU eki devam et