Eğitim Sitesi

Bağımsız Sıralı Tümce Nedir? Bağımsız Sıralı Tümce Hakkında Kısaca Bilgi

Bağımsız Sıralı Tümce Terimi Hakkında Bilgiler

Bağımsız Sıralı TümceTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Bağımsız Sıralı Tümce:
Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan tümceler.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Yer Zarfı: 1. Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın mekân içinde, yerini ve yönünü belirten zarf: aşağı, yukarı, içeri, sola, dışarı vb. 2. Cümlede yapılan işin n devam et

  box Ana Fikir: Bir yazının temeli olan, anlatılmak istenen asıl düşünce. devam et

  box Birleşik Fiil: Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya birer sıfat-fiil ya da zarf fiil ekleriyle birbirine bağlanmış i devam et

  box Nicelik Zarfı: Azlık - çokluk anlamı veren zarf. devam et

  box Ünlem Grubu: Bir ünlem ile bir veya daha fazla ad ögesinin oluşturduğu kelime grubu. Bu grup içindeki ad ögesi bir kelime grubu da olabilir: A komşu, ey gönül (Y.K devam et

  box İşaret: Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. devam et

  box Tezlik Fiili: -(y)ı/ -(y)u'lu zarf-fiilin üzerine "tezlik", "çabukluk" gösteren ver- tasvir yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulan birleşik fiil: Bu bina esaslı b devam et

  box Ad Aktarması: Bir sözcük ya da sözün, benzetme amacı güdülmeden, anlamca ilgili olduğu başka bir sözcük ya da söz yerine kullanılmasıdır. Bu mecaz türüne, "düz deği devam et