Eğitim Sitesi

Bağımsız Genler Nedir? Bağımsız Genler Hakkında Kısaca Bilgi

Bağımsız Genler Terimi Hakkında Bilgiler

Bağımsız GenlerGenetik Terimi Olarak Bağımsız Genler:
Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına bağımsız genler denir. Bağımsız genlere sahip bireylerin oluşturacağı gamet çeşidi sayısı 2 üstü n formülü ile hesaplanabilir. Buradaki "n" heterozigot kromozom sayısıdır.

 

  Benzer Genetik Terimleri:

  box Gen: 1- DNA molekülünün ortalama 1500 nükleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve i devam et

  box Gen Ailesi: Benzer ürünler veren ve birbiriyle yakından ilintili genlerin meydana getirdiği grup. devam et

  box Hibrit: Melez devam et

  box Transkripsiyon: Bir DNA parçasından kopyalanan RNA sentezi. devam et

  box Hemofili: Kan pıhtılaşması için gerekli olan bir ya da daha fazla proteinin eksikliğinde ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. X kromozomunun homolog olmayan k devam et

  box Gen Haritalaması: Bir DNA molekülündeki genlerin göreceli konumlarının belirlenmesi. Bu haritalamada hangi genin bir diğerine göre molekülün neresinde yar aldığı ve ara devam et

  box Kilobase: 1000 nükleotidlik DNA parçalarını esas alan ölçü birimi. devam et

  box Dominant Gen: Baskın genlerdir. Homozigot ya da heterozigot durumda etkisini fenotipte gösterir. Baskın genler büyük harf ile gösterilir. Bezelyelerde mor çiçek ren devam et