eğitim sitesi
29 Ekim 2016 Cumartesi

Bağımsız Dış Denetim Nedir? Bağımsız Dış Denetim Hakkında Kısa Bilgi

Bağımsız Dış DenetimEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Bağımsız Dış Denetim :
Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade eder.

 

Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri :