Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bağıl Atom Kütlesi Nedir? Bağıl Atom Kütlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bağıl Atom Kütlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Bağıl Atom KütlesiKimya Terimi Olarak Bağıl Atom Kütlesi:
Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Rezonans (çok merkezli bağ): 1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği yapılar. devam et

  box Elektrolit: Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde. devam et

  box Periyodik Tablo: Periyodik cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düzene göre sıralanmıştır. devam et

  box Gay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam et

  box Reaktif: Diğer maddelerle reaksiyona giren madde veya çözelti. devam et

  box Tersinir tepkime: Çok küçük bir değişiklikle tersine çevrilebilen tepkime. devam et

  box Paramanyetik: Havadan daha güçlü manyetik özellikleri olan ve eşleşmemiş elektronlara sahip madde. devam et

  box Donma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. devam et