Eğitim Sitesi

Bağıl Atom Kütlesi Nedir? Bağıl Atom Kütlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bağıl Atom Kütlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Bağıl Atom KütlesiKimya Terimi Olarak Bağıl Atom Kütlesi:
Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Seramik: Organik olmayan malzemenin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak ve pişirilerek sertleş devam et

  box Değerlik: Bir elementin verdiği veya aldığı elektron sayısı. devam et

  box Fisyon (Bölünme) Tepkimeleri: Büyük kütle numaralı atomların hızlandırılmış nötronlarla bombardımanı sonucu daha küçük atomlara bölünme tepkimesidir. Atom bombası bu esasa dayanır. devam et

  box Elektroliz: 1-Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşenlerine ayrıştırılması. 2-Elektrik akı devam et

  box Elektrot: 1-Elektron alışverişinin gerçekleştiği iletken levhalardır. Anot (+) ve Katot (-) olmak üzere ikiye ayrılır. 2-Yüzeyindeki maddeyle çözeltideki mad devam et

  box Faraday sabiti: Bir mol elektronun elektrik yükü. devam et

  box Hücre potansiyeli: Bir elektrokimyasal hücrede, akım geçmediği durumda elektrotlar arasındaki potansiyel fark. devam et

  box Standart Potansiyel: Standart hidrojen elektroduna karşın, ilgilenilen elektrodun potansiyeli. devam et