Eğitim Sitesi

Bağıl Atom Kütlesi Nedir? Bağıl Atom Kütlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bağıl Atom Kütlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Bağıl Atom KütlesiKimya Terimi Olarak Bağıl Atom Kütlesi:
Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Avogadro Kanunu: Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir. devam et

  box Nükleer Enerji: Atom çekirdeğindeki birleşme ve bölünme tepkimeleri sırasında çok yüksek enerji açığa çıkar. Bu enerjiye Nükleer enerji denir. devam et

  box Jelatin: Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, devam et

  box Kimyasal kinetik: Kimyasal reaksiyonun hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı. devam et

  box Aktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji. devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et

  box Kompleks: Çok atomlu anyon, katyon yada nötral molekül. devam et

  box Javel Suyu: NaOH çözeltisinden CI2 gazı geçirilerek elde edilen ve hipoklorit CIO- iyonları içeren çamaşır suyu olarak kullanılan ağartıcı madde. devam et