Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bâ'de'l-istirdad Nedir? Bâ'de'l-istirdad Hakkında Kısaca Bilgi

Bâ'de'l-istirdad Terimi Hakkında Bilgiler

Bâ'de'l-istirdadHukuk Terimi Olarak Bâ'de'l-istirdad:
geri aldıktan sonra

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İçtihad (içtihat): Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğ devam et

  box Meskûn: içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş devam et

  box İcra Vekili: Bakan. devam et

  box Yokluk: Keen-lem-yekûn, sanki hiç olmamış. Hukuken işlemin sonuç doğurmaması. Mutlak butlan. Bir çeşit yaptırım türüdür. Emredici kurallara uymama durumunda b devam et

  box Elzem: Çok gerekli devam et

  box Mahalli idare: mahallî idare - yerel yönetim devam et

  box Müstedi: Dilekçe veren, istida eden kimse devam et

  box Uyarma: İkaz, ikaz etme, dikkatini çekme. Bir tür idârî disiplin cezasıdır. devam et