Eğitim Sitesi

Baîd Nedir? Baîd Hakkında Kısaca Bilgi

Baîd Terimi Hakkında Bilgiler

BaîdHukuk Terimi Olarak Baîd:
uzak; ırak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Madde-i sabıka: yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler devam et

  box Yargı Erki: Yargı gücü; yargı işini yerine getirebilme gücü devam et

  box Mahir: Becerikli - İşinin Ehli. devam et

  box Hadd-i Maruf: Makbul olan had, Emredilen, müsaade edilen hudud devam et

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et

  box Sebepsiz zenginleşme: İki mal varlığı arasında, birinin zararına olan haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen değer kaymalarını ifade eder. Bu kaymalar, zenginleşmenin vey devam et

  box İşgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu. devam et

  box Sabıka Kaydı: Adli sicilden verilen bilgiye göre bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı. devam et